Vybíjená - okrskové kolo

V pondělí 2. 5. 2022 si měly možnost děti ze 4. a 5. třídy poměřit své síly ve vybíjené s dětmi z Modřic, Židlochovic a Hrušovan u Brna a vyzkoušet si, jak se hraje vybíjená v nově postavené modřické hale s rozměry a v prostředí, o kterém se nám v Moravanech zatím nezdá. Foto - zde.

Dopravní den

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 si připravily děti z 5. třídy za pomoci paní učitelky Kalové pro děti z MŠ a naše prvňáčky a druháky dopravní den. Páťáci si vyzkoušeli, jak náročné je být v roli vyučujících a těch, co kontrolují dodržování dopravních předpisů. Foto - zde.

Štafetový pohár

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se opět po několika letech konal štafetový pohár škol pro děti 1. stupně. Naše 20členné družstvo složené z dětí 2. - 5. třídy obsadilo v srdceryvném závodu 2. místo. Kromě štafet probíhala soutěž v hodu a skoku z místa, kde naše děti potvrdily skvělé sportovní nasazení a bojovnost. Foto - zde, výsledky budou - zde.

V soutěži jednotlivců jsme získali šest medailí:
mladší žáci:
1. místo - skok do dálky chlapci - Damien Šimoník, 2. místo - skok do dálky dívky - Nikol Ille, 3. místo - hod medicinbalem chlapci - Albert Štourač;
starší žáci:
2. místo - skok do dálky chlapci - Václav Makyča, 3. místo - skok do dálky chlapci - Šimon Kaňovský, 3. místo - skok do dálky dívky - Elen Šlesingerová

Vzpoura úrazům

V úterý 19. 4. 2022 absolvovaly děti ze 2. a 3. třídy preventivní program VZP - Vzpoura úrazům. Slyšely a viděly na vlastní oči, jak se člověku během vteřiny může díky trvalému úrazu změnit život a jak je těžké žít s omezením. Foto - zde.

Veselé Velikonoce

Přejeme všem veselé Velikonoce. Fotky z velikonočních dílen a jarního tvoření najdete ve fotogalerii - zde.

Ukliďme Moravany

Velká pochyala všem 20 dětem z naší školy, které se aktivně v sobotu 2. 4. 2022 i přes nepřízeň počasí aktivně zapojily do akce Ukliďme Česko - Ukliďme Moravany. Že si děti akci užily, svědčí i fotky ze závěru úklidu - opékání špekáčků, svezení na čtyřkolce,.... Foto - zde.

Školákem na zkoušku

V úterý 29. 3. 2022 jsme přivítali ve škole předškoláky z MŠ Moravany a prvňáčci dětem ukázali, co už umí a jak výuka ve škole probíhá. Foto - zde.

Recitační soutěž

V pondělí 28. 3. 2022 proběhla školní recitační soutěž. V kategorii 1. - 3. třída: 1. místo Tereza Hovorková, 2. místo Lukáš Schaffer, 3. místo Kateřina Burianová. V kategorii 4. - 5. třída: 1. místo Laura Brišová, 2. místo Eliška Haklová, 3. místo - Aleš Horák. Gratulujeme a všem odvážným soutěžícím děkujeme za odvahu a chuť se zúčastnit. Foto - zde.