Den dětí ve školní družině

Ve čtvrtek 1. 6. 2023 čekalo na děti z 1. a 2. oddělení školní družiny překvapení. Nejen že proběhla vernisáž obrázků na školní zahradě slavnostním přípitkem dětí, ale protože tématem obrázků, které děti kreslily a věšely na plot zahrady byla zvířátka, přivítali jsme na zahradě i kozu rodiny Cetlových, která byla skvělým zpestřením pro všechny. Děkujeme. Foto - zde.

Prvňáčci 2023/24 - informace

Dne 28. 5. 2023 byl všem rodičům přijatých prvňáčků poslán informativní email s elektronickou přihláškou do družiny a do jídelny. Prosíme vyplnit do 9. 6. 2023. Děkujeme.

Den pro rodinu

V sobotu 3. 6. 2023 se koná v Moravanech další ročník Dne pro rodinu. Opět se na Vás budeme těšit na jedním ze stanovišť ve škole - vchod bránou vzadu od 9 do 12 hodin. Pozvánka - zde.

Noc kostelů

Noc kostelů proběhne v areálu kostela sv. Václava v Moravanech v pátek 2. června 2023 od 17.15  do 21.30 h. Noc kostelů je otevřena pro každého, kdo se zajímá o to, co se vlastně (nejen) za zdmi kostela všechno děje. Na programu je kromě vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Moravany také divadlo známého umělce Víti Marčíka - Bajaja, na kterém jsou vítáni jak malí, tak dospělí diváci. Můžete se těšit také na přednášku o sv. Václavovi nebo třeba hudebně - meditační večerní pásmo. Děti si mohou v průběhu večera projít venkovní hru se stanovišti nebo si zkusit něco vyrobit v tvořivé dílně. Dospělé zaujme třeba ochutnávka mešních vín, možnost vystoupat až na věž kostela či si prohlédnout výstavu fotografií ze života farnosti. Pro všechny návštěvníky akce je připraveno občerstvení. Vše je zdarma. Plakát - zde.

Besídka školní družiny

Ve středu 10. 5. 2023 se po covidové přestávce opět konala besídka školní družiny 2. a 3. oddělení. Děti se těšily, jak rodičům předvedou svoje básničky, písničky a pohádky. Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří přišli děti podpořit a užili si s nimi vystoupení. Foto - zde.

Vybíjená, 4. a 5. ročník

V úterý 2. 5. 2023 se družstvo páťáků doplněné čtvrťáky zúčastnilo okrskového kola ve vybíjené. V konkurenci velkých sousedních škol (ZŠ Modřice, ZŠ Ořechov, ZŠ Hrušovany u Brna, ZŠ Pohořelice) obsadili naši žáci nádherné 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a ukázkovou týmovou spolupráci. Foto - zde.

Speciální olympiáda

Ve středu 3. 5. 2023 se čtveřice žáků 4. a 5. ročníku ve složení Veronika Jakubová, Ondřej Nivnický, Ondrej Železník a David Kokta zúčastnili 16. ročníku Speciální olympiády na ZŠ Bosonožské. Letos poprvé soutěž proběhla pod záštitou Mgr. Jaroslava Suchého, náměstka primátorky Statutárního města Brna. V konkurenci 16 škol získalo naše družstvo nejvíce bodů v osmi různých disciplínách a obsadilo 1. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledky - zde.

Finanční gramotnost - finálové kolo

V pátek 28. 4. 2023 jsme vyrazili na celostátní finále soutěže Finanční gramotnost do Prahy. Naši žáci Klaudie Horejsková, Jakub Kala a Jaroslav Svoboda se probojovali přes školní, okresní a krajské kolo až do finále, které se konalo v budově České národní banky a reprezentovali nejen naši školu, ale i celý Jihomoravský kraj v kategorii 1. stupeň. Konkurence byla veliká, zážitek obrovský a zkušenosti neocenitelné. Foto - zde. Foto na stránkách finanční gramotnosti - zde. Gratuluji k nádhernému 4. místu (celkové výsledky - zde)a děkuji celému týmu za vzornou reprezentaci školy. Markéta Jedličková

Český den proti rakovině

Místa v Moravanech, kde si můžete ve středu 10. 5. 2023 zakoupit od našich páťáků kytičky:

  • u budovy MŠ – od 7 do 9 hodin
  • u obchodu – od 7 do 16 hodin
  • u OÚ – od 7 do 9 hodin
  • u kostela - od 7 do 8 hodin

Cena kytičky minimálně 20 Kč.