Výtvarná soutěž - Namaluj Prahu

Gratulujeme Adéle Štočkové z 5. třídy, jejíž malba Prahy byla vylosovaná mezi vítěznými pracemi. Paní učitelce Klingerové děkujeme za zapojení páťáků do výtvarné soutěže pořádané Pražskými zkratkami (www.prazskezkratky.cz). Foto - zde.

Třídní schůzky, informační schůzka k zimní škole v přírodě

Ve středu 11. 1. 2023 se od 16 hodin koná v učebně 5. třídy informační schůzka k zimní škole v přírodě. Prosíme odevzdat v hotovosti 1 500 Kč na vleky. Od 17 hodin probíhají v kmenových učebnách třídní schůzky (2. - 5. třída) + hovorové hodiny do 18.30 hodin. Hovorové hodiny 1. třídy proběhnou 18. 1. 2023.

PF 2023

Pěkné Vánoce a vše dobré v novém roce přejí děti a zaměstnanci ZŠ Moravany - PF 2023.

Kroužek šití

V dnešní době je krásné, když děti chtějí tvořit a vyrábět a ne si všechno jen koupit. A že to dětem v kroužku šití pod vedením paní Moniky Qazimi krásně jde, můžete vidět - zde. Těšíme se na další výrobky.

Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem dětem, které se letos aktivně zapojily do pomoci s Tříkrálovou sbírkou. Foto - zde.

Vánoce - tradice, zvyky, návštěva kostela

Děkujeme paní Markétě Klímové, která naše děti navštívila s naučným programem o Vánocích a zvycích. Děti ze 3. a 4. třídy měly možnost v předvánočním adventním čase se setkat s místním panem farářem, který děti provedl moravanským kostelem a seznámil se základními pojmy, co by měly znát. Foto - zde a zde.

Strašidelná cesta

Ve středu 7. 12. 2022 se po třech letech mohla opět uskutečnit dětmi oblíbená strašidelná cesta. Děkujeme páťákům za připravenou akci pro mladší spolužáky a věříme, že si všichni strašidelný večer užili. Foto - zde.

Mikuláš

V pondělí 5. 12. 2022 zavítal k nám do školy po roce opět Mikuláš s čertem a andělem. Foto - zde

Mateso - městské kolo

V úterý 22. 11. 2022 se na ZŠ Kuldova Brno konal další ročník matematické soutěže 5. tříd Mateso. Ze školního kola postoupili 4 žáci - Jakub Kala, Eliška Haklová, Jaroslav Svoboda a Jana Mácková. Na 1. místě skončil Jaroslav Svoboda, na 3. místě shodně Jakub Kala a Eliška Haklová. Všechny výsledky - zde. Gratulujeme ke skvělému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.