Canisterapie

V dubnu měly děti ze školní družiny možnost se dozvědět a poznat, co je to canisterapie a jaký je léčebný kontakt psa a člověka, protože pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Foto - zde.

Den Země

V pondělí 17. 4. si čtvrťáci a páťáci, kteří nešli na přijímací zkoušky, připravili v předstihu (Den Země - 22. 4.) pro mladší spolužáky aktivity ke Dni Země. Děti z 1. - 3. třídy plnily ve společných skupinách 15 úkolů rozmístěných pod vedením starších spolužáků po celé škole. Na závěr dne se čtvrťáci a páťáci zapojili do péče o obecní zahradu. Foto - zde.

Velikonoční dílny

Před Velikonocemi si opět všechny děti ve škole užily velikonoční dílny, tvoření a tentokrát čtvrťáci i pekli jidáše. Jak se jim vše podařilo, jste mohli doma ochutnat a vidět. Foto - zde.

Hovorové hodiny

1. třída - 12. dubna; 2. třída - 12. a 13. dubna; 3. třída - 12. a 14. dubna; 4. třída - 12. a 19. dubna; 5. třída - 13. a 14. dubna. Více info od třídních učitelek v Edupage.

Projektový den - 3D tiskárna

V úterý 4. dubna 2023 měli žáci 5. ročníku možnost si vyzkoušet programování a práci s 3D tiskárnou díky spolupráci se školiteli z VUT Brno. Děkujeme. Foto z akce - zde.

Turnaj v deskových a logických hrách

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se konal v Nebovidech 2. ročník turnaje deskových a logických her pro děti z 1. stupně ze Šlapanicka. Do soutěže se zapojilo celkem 20 škol a soutěžilo 28 čtyřčlenných družstev. Našemu družstvu ve složení Jakub Kala, Jana Mácková, Ondřej Nivnický a David Svoboda se podařilo vybojovat nádherné 2. místo. V soutěži jednotlivců získal 2. místo Jakub Kala, který vyhrál nad soupeřem ve všech čtyřech hrách. Reportáž v televizi - zde (v posledním vstupu). Foto - zde. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledky a fotky na stránkách MAS Bobrava, která soutěž organizovala - zde.

Ukliďme Moravany

Pochvala všem dětem, které se v sobotu 1. dubna 2023 zapojily do akce Ukliďme Česko a pomohly nám po zimě vyčistit od odpadků okolí Moravan. Na závěr je čekala zasloužená odměna - opékání špekáčků. Foto - zde.

Recitační soutěž - okresní kolo

V úterý 28. března 2023 se pětice žáků z naší školy ve složení Michal Triner, Gabriela Pokorná, Nela Stiborová, Eliška Haklová, Laura Brišová zúčastnili okresního kola recitační soutěže, které se konalo v Tišnově. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a věříme, že získané neocenitelné zkušenosti využijí děti v dalších ročnících. Foto - zde.