Veselé Velikonoce

Přejeme všem veselé Velikonoce. Fotky z velikonočních dílen a jarního tvoření najdete ve fotogalerii - zde.

Ukliďme Moravany

Velká pochyala všem 20 dětem z naší školy, které se aktivně v sobotu 2. 4. 2022 i přes nepřízeň počasí aktivně zapojily do akce Ukliďme Česko - Ukliďme Moravany. Že si děti akci užily, svědčí i fotky ze závěru úklidu - opékání špekáčků, svezení na čtyřkolce,.... Foto - zde.

Školákem na zkoušku

V úterý 29. 3. 2022 jsme přivítali ve škole předškoláky z MŠ Moravany a prvňáčci dětem ukázali, co už umí a jak výuka ve škole probíhá. Foto - zde.

Recitační soutěž

V pondělí 28. 3. 2022 proběhla školní recitační soutěž. V kategorii 1. - 3. třída: 1. místo Tereza Hovorková, 2. místo Lukáš Schaffer, 3. místo Kateřina Burianová. V kategorii 4. - 5. třída: 1. místo Laura Brišová, 2. místo Eliška Haklová, 3. místo - Aleš Horák. Gratulujeme a všem odvážným soutěžícím děkujeme za odvahu a chuť se zúčastnit. Foto - zde.

Turnaj deskových a logických her

V úterý 22. 3. 2022 se konal v Nebovidech dlouho plánovaný turnaj v deskových a logických hrách pro školy MAP Šlapanice. V konkurenci 24 družstev obsadili naši žáci ze 4. třídy ve složení Jana Mácková, Jakub Kala, Andrea Ursacherová, Eliška Haklová nádherné 3. místo a žáci 5. třídy ve složení Marek Stříbrný, Václav Makyča, Ondřej Novák a Emma Hájková 5. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a paní učitelce Petře Kalové a Lence Máckové za přípravu dětí na turnaj. Diplom - zde. Foto - zde a zde. Záznam do televize - zde.

Matematický klokan - výsledky

V pátek 18. 3. 2022 se uskutečnil další ročník mezinárodní soutěže Matematický klokan, do kterého se zapojili všichni žáci 2. - 5. třídy. V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) se stali nejúspěšnějšími řešiteli:
1. místo - Štěpán Koutný (73 bodů z 90)
2. místo - Marek Volejník (70 bodů)
3. místo - David Svoboda (67 bodů)

V kategorii Klokánek (4. a 5. třída):
1. místo - Jakub Kala (111 bodů ze 120)
2. místo - Marek Stříbrný (110 bodů)
3. místo - Tomáš Jakuba (106 bodů)

Gratulujeme!

Trénujeme biatlon

Prvňáčci si v rámci tělesné výchovy vyzkoušeli nové pomůcky pořízené na všestranný rozvoj dětí. Foto z tréninku biatlonu - zde.

Velikonoční zvyky a tradice

Děkujeme paní Mgr. Janě Handlarové, která si pro naše žáky všech tříd připravila zajímavý a naučný program zaměřený na tradice a zvyky Velikonoc. Foto - zde a zde.

Literární a výtvarná soutěž - výsledky

Gratulujeme Vilémovi Vojtěchovi k 1. místu a Theodoře Švandové k 2. místu v literární a výtvarné soutěži pořádané MAP Šlapanice, které se zúčastnili žáci všech tříd naší školy. Podrobné výsledky - zde. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Sborový zpěv

Od pondělí 21. 3. bude sbor pro nahlášené zájemce v čase 14.45 - 15.30 h.