Základní informace o škole

Kdo jsme?

Základní škola Moravany je školou s 1. stupněm. Navštěvují ji žáci pěti ročníků. V tomto školním roce máme 129 žáků, jejich počet se vzhledem k rozrůstající výstavbě v obci za posledních deset let zdvojnásobil. Součástí školy jsou tři oddělení školní družiny a školní jídelna. K pohybovým a odpočinkovým aktivitám slouží školní zahrada, k výuce tělesné výchovy využíváme tělocvičnu a hřiště patřící obci.

Od 1. 9. 2007 vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, aktualizovaného od 1. 9. 2017 a následně od 1. 9. 2023.

O co usilujeme?

  • Dosáhnout co nejkvalitnějších výsledků vzdělávání odpovídajících individuálním možnostem žáků.
  • Využívat moderních metod práce - činnostní učení, projektové vyučování, práce ve skupinách, práce na počítači.
  • Individuálně přistupovat k žákům, každý je jedinečný, každý by měl poznat pocit radosti a úspěchu.
  • Vztahy mezi žáky a učiteli stavět na vzájemné důvěře, otevřenosti, ohleduplnosti a respektu.
  • Vytvořit bezpečné prostředí bez zbytečného stresu a napětí, aby žáci byli ve škole spokojeni.
  • Maximálně podporovat a rozvíjet mimoškolní činnost.
  • Intenzívně spolupracovat s rodiči, zřizovatelem, radou školy, ZUŠ Židlochovice, MŠ Moravany.

Jaký je náš cíl?

  • Přátelská škola se spokojenými žáky i zaměstnanci.
  • Kvalitní základy vzdělání založené ne na drilu, ale na tom, že si toho žáci co nejvíce "vyzkoušejí".
  • Aby děti chodily do školy rády a aby se do ní rády vracely, i když třeba jen ve vzpomínkách.