Besídka školní družiny

Ve středu 10. 5. 2023 se po covidové přestávce opět konala besídka školní družiny 2. a 3. oddělení. Děti se těšily, jak rodičům předvedou svoje básničky, písničky a pohádky. Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří přišli děti podpořit a užili si s nimi vystoupení. Foto - zde.

Vybíjená, 4. a 5. ročník

V úterý 2. 5. 2023 se družstvo páťáků doplněné čtvrťáky zúčastnilo okrskového kola ve vybíjené. V konkurenci velkých sousedních škol (ZŠ Modřice, ZŠ Ořechov, ZŠ Hrušovany u Brna, ZŠ Pohořelice) obsadili naši žáci nádherné 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a ukázkovou týmovou spolupráci. Foto - zde.

Speciální olympiáda

Ve středu 3. 5. 2023 se čtveřice žáků 4. a 5. ročníku ve složení Veronika Jakubová, Ondřej Nivnický, Ondrej Železník a David Kokta zúčastnili 16. ročníku Speciální olympiády na ZŠ Bosonožské. Letos poprvé soutěž proběhla pod záštitou Mgr. Jaroslava Suchého, náměstka primátorky Statutárního města Brna. V konkurenci 16 škol získalo naše družstvo nejvíce bodů v osmi různých disciplínách a obsadilo 1. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledky - zde.

Finanční gramotnost - finálové kolo

V pátek 28. 4. 2023 jsme vyrazili na celostátní finále soutěže Finanční gramotnost do Prahy. Naši žáci Klaudie Horejsková, Jakub Kala a Jaroslav Svoboda se probojovali přes školní, okresní a krajské kolo až do finále, které se konalo v budově České národní banky a reprezentovali nejen naši školu, ale i celý Jihomoravský kraj v kategorii 1. stupeň. Konkurence byla veliká, zážitek obrovský a zkušenosti neocenitelné. Foto - zde. Foto na stránkách finanční gramotnosti - zde. Gratuluji k nádhernému 4. místu (celkové výsledky - zde)a děkuji celému týmu za vzornou reprezentaci školy. Markéta Jedličková

Český den proti rakovině

Místa v Moravanech, kde si můžete ve středu 10. 5. 2023 zakoupit od našich páťáků kytičky:

  • u budovy MŠ – od 7 do 9 hodin
  • u obchodu – od 7 do 16 hodin
  • u OÚ – od 7 do 9 hodin
  • u kostela - od 7 do 8 hodin

Cena kytičky minimálně 20 Kč. 

Canisterapie

V dubnu měly děti ze školní družiny možnost se dozvědět a poznat, co je to canisterapie a jaký je léčebný kontakt psa a člověka, protože pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Foto - zde.

Den Země

V pondělí 17. 4. si čtvrťáci a páťáci, kteří nešli na přijímací zkoušky, připravili v předstihu (Den Země - 22. 4.) pro mladší spolužáky aktivity ke Dni Země. Děti z 1. - 3. třídy plnily ve společných skupinách 15 úkolů rozmístěných pod vedením starších spolužáků po celé škole. Na závěr dne se čtvrťáci a páťáci zapojili do péče o obecní zahradu. Foto - zde.

Velikonoční dílny

Před Velikonocemi si opět všechny děti ve škole užily velikonoční dílny, tvoření a tentokrát čtvrťáci i pekli jidáše. Jak se jim vše podařilo, jste mohli doma ochutnat a vidět. Foto - zde.

Hovorové hodiny

1. třída - 12. dubna; 2. třída - 12. a 13. dubna; 3. třída - 12. a 14. dubna; 4. třída - 12. a 19. dubna; 5. třída - 13. a 14. dubna. Více info od třídních učitelek v Edupage.