Školská rada - výsledky

Do Školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce Ing. Klára Tomancová a Petra Ruschková, DiS. Volební období je 3 roky. Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili třídních schůzek a voleb do ŠR. Markéta Jedličková

Český den proti rakovině

Děkuji zaměstnancům školy a dětem z 5. třídy za pomoc s prodejem kytiček a vám všem, kteří jste podpořili veřejnou sbírku v rámci Českého dne proti rakovině v Moravanech. Všech 350 kytiček se během chvilky prodalo. Na koho nezbyla žlutá kytička, může si koupit online kytičku https://www.denprotirakovine.cz/ a v dalším ročníku jich objednáme po dobrých zkušenostech více. Na sbírku bylo vybráno a posláno 13 830 Kč. Markéta Jedličková

Roušky

Ve vnitřních prostorech školy kromě tříd jsou povinné roušky. Pokud děti zapomenou nebo se jim rozpadne rouška, vyzvednou si u paní školnice novou za poplatek 10 Kč.

Mohyla Míru

V úterý 8. 9. 2020 se pro děti 3. a 4. třídy uskutečnil projektový den hrazený z fondu  EU. Děti navštívily mohylu Míru, kde na ně čekali členové vojensko–historického klubu 7. rota. Děti se proměnily v rekruty armády z doby císaře Napoleona a ve vojenském uskupení prošly územím bitvy tří císařů, a vyzkoušely si nabít a vystřelit z muškety. Foto z akce si můžete prohlédnout ZDE.

Sběr starého papíru, pomerančová kůra

Vzhledem k výraznému snížení za výkup starého papíru se sběr papíru letos konat nebude. Pomerančovou a citronovou kůru mohou děti odevzdávat v sáčcích podepsanou a zváženou paní učitelce Ryšavé ráno před vyučováním v kabinetu družiny. Děkujeme.

Foto

Do fotogalerie vloženy první snímky z letošního školního roku - zde.

Wocabee - aplikace na výuku AJ

V rámci příspěvku MŠMT na vybavení školy na ICT a podporu distanční výuku jsme zakoupili pro letošní školní rok všem dětem aplikaci Wocabee, která se nám na jaře osvědčila při výuce anglického jazyka. Registrační kódy děti ze 3.-5. třídy již dostaly, druháci dostanou v úterý 8. 9.

Volby - do 12 hodin

V pátek 2. 10. 2020 bude vyučování zkráceno na 4 vyučovací hodiny. ŠD nebude v provozu. Děti si prosím vyzvedávejte v tento den od 11.45 do 12 hodin. Důvod - konání voleb v budově školy. Děkujeme za pochopení.

Roušky

Vážení rodiče,
vstupujte prosím při doprovázení a vyzvedávání dětí maximálně do vstupního prostoru nástěnek školy.

Postup školy v případě podezření na Covid - zde

Současně Vás prosím, abyste byli zodpovědní a v případě podezření jakékoli infekční nemoci mě a třídní učitelku obratem informovali a neposílali v tomto případě děti do školy. V případě alergií potřebujeme potvrzení od lékaře. Děkuji za spolupráci.

Markéta Jedličková, ředitelka školy