Informace k výuce od 18. 11.

Od středy 18. 11. je obnovena prezenční výuka pro 1. a 2. ročník. Ostatní děti se nadále musí vzdělávat distančně. Obědy pro děti z 1. a 2. ročníku jsou automaticky nahlášeny. Děti na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, který si ale musí vyzvednout do jídlonosiče (informace dostali rodiče emailem). Informace k provozu škol - zde.

Logická olympiáda - krajské kolo - výsledky

Gratulujeme Matyáši Tomancovi, který skončil na 16.-17. místě a Ondrovi Novákovi, který skončil na 18.- 19. místě v krajském kole Logické olympiády. 

Velkou pochvalu si zaslouží všech 66 dětí z naší školy, které se aktivně zapojily do letošního ročníku Logické olympiády. Děkujeme rodičům za podporu! 

Matematický klokan

Zájemci ze 2. - 4. třídy se v úterý 10. 11. v 10.30 h mohou zúčastnit matematického klokana, který bude připraven ke spuštění v učebnách matematiky formou kvízu. Čas na test bývá klasicky 60 minut, ale vzhledem k online podobě čas prodloužíme o 15 minut.

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

děkuji Vám všem za dosavadní výbornou spolupráci a součinnost v době distanční výuky.

Milé děti,

přeji vám pěkné prodloužené podzimní prázdniny. Na žádost pana ministra školství Roberta Plagy vás žádám, abyste pokud možno dodržovaly všechna hygienická opatření a bránily tak zdraví nejen své, ale i svých blízkých. S velkou pravděpodobností nás v listopadu čeká ještě další distanční výuka. Věřím, že s pomocí vašich šikovných rodičů vše zvládneme a doufám, že se brzy budeme moci zase sejít při prezenční výuce.

Jak strávit letošní prázdniny - zde.

Hodně zdraví vám všem

Markéta Jedličková

Google classroom

Práce v učebnách classroom - návodná videa. Kdo z rodičů by chtěl zprávy z učebny svého dítěte dostávat na soukromý email, napište na skola@zsmoravanyubrna.cz a přidám vás. 

Uzavření školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

od středy 14. 10. 2020 bude do 1. 11. 2020 uzavřena škola. Zpráva z MŠMT - zde. Potvrzení OČR by mělo být řešeno jinak než potvrzením školy jako na jaře, čekám na pokyn a budu Vás informovat. Jak bude probíhat distanční výuka se dozvíte emailem. První online hodiny budou ve čtvrtek. Ve středu budou děti pracovat samostatně podle zadání na webu.

Děkuji za spolupráci.

Markéta Jedličková

Fotky

Do fotogalerie vloženy - dýňový den, vila Tugendhat, čtenářské dílny. Děkujeme rodičům za pomoc se zajištěním dýní.