Sběrný dvůr, 4. třída

V pondělí 3. 10. 2022 navštíví čtvrťáci sběrný dvůr v Brně, aby se seznámili více s pravidly třídění odpadů.