ZŠ Želešice, 5. třída

V rámci 5letého projektu se žáci 5. třídy letos opět zúčastní výukového entomologického programu v ZŠ Želešice.