Vánoce - tradice, zvyky, návštěva kostela

Děkujeme paní Markétě Klímové, která naše děti navštívila s naučným programem o Vánocích a zvycích. Děti ze 3. a 4. třídy měly možnost v předvánočním adventním čase se setkat s místním panem farářem, který děti provedl moravanským kostelem a seznámil se základními pojmy, co by měly znát. Foto - zde a zde.