Roušky

Vážení rodiče,
vstupujte prosím při doprovázení a vyzvedávání dětí maximálně do vstupního prostoru nástěnek školy.

Postup školy v případě podezření na Covid - zde

Současně Vás prosím, abyste byli zodpovědní a v případě podezření jakékoli infekční nemoci mě a třídní učitelku obratem informovali a neposílali v tomto případě děti do školy. V případě alergií potřebujeme potvrzení od lékaře. Děkuji za spolupráci.

Markéta Jedličková, ředitelka školy