Prohlídka kostela

V pátek 3. 5. 2024 navštívily děti ze 2. a 3. třídy moravanský kostel a měly možnost vidět i prostory, kam běžně není volný přístup a vyzkoušet si místní varhany. Děkujeme paní Langáškové a paní Handlarové za umožnění zajímavé a naučné prohlídky. Foto - zde.