Knihovna, 3.- 5. třída

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou.