Český den proti rakovině

Děkuji zaměstnancům školy a dětem z 5. třídy za pomoc s prodejem kytiček a vám všem, kteří jste podpořili veřejnou sbírku v rámci Českého dne proti rakovině v Moravanech. Všech 350 kytiček se během chvilky prodalo. Na koho nezbyla žlutá kytička, může si koupit online kytičku https://www.denprotirakovine.cz/ a v dalším ročníku jich objednáme po dobrých zkušenostech více. Na sbírku bylo vybráno a posláno 13 830 Kč. Markéta Jedličková