Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

děkuji Vám všem za dosavadní výbornou spolupráci a součinnost v době distanční výuky.

Milé děti,

přeji vám pěkné prodloužené podzimní prázdniny. Na žádost pana ministra školství Roberta Plagy vás žádám, abyste pokud možno dodržovaly všechna hygienická opatření a bránily tak zdraví nejen své, ale i svých blízkých. S velkou pravděpodobností nás v listopadu čeká ještě další distanční výuka. Věřím, že s pomocí vašich šikovných rodičů vše zvládneme a doufám, že se brzy budeme moci zase sejít při prezenční výuce.

Jak strávit letošní prázdniny - zde.

Hodně zdraví vám všem

Markéta Jedličková

Google classroom

Práce v učebnách classroom - návodná videa. Kdo z rodičů by chtěl zprávy z učebny svého dítěte dostávat na soukromý email, napište na skola@zsmoravanyubrna.cz a přidám vás. 

Uzavření školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

od středy 14. 10. 2020 bude do 1. 11. 2020 uzavřena škola. Zpráva z MŠMT - zde. Potvrzení OČR by mělo být řešeno jinak než potvrzením školy jako na jaře, čekám na pokyn a budu Vás informovat. Jak bude probíhat distanční výuka se dozvíte emailem. První online hodiny budou ve čtvrtek. Ve středu budou děti pracovat samostatně podle zadání na webu.

Děkuji za spolupráci.

Markéta Jedličková

Fotky

Do fotogalerie vloženy - dýňový den, vila Tugendhat, čtenářské dílny. Děkujeme rodičům za pomoc se zajištěním dýní.

Angličtina s rodilým mluvčím

V rámci zapojení do aktivit MAS Bobrava budeme mít pro děti ze 3. - 5. třídy v letošním školním roce dotovaných 20 hodin angličtiny s rodilou mluvčí Cynthia Sandridge. Plánované hodiny budou: 8. 12., 19. 1., 2. 3.  a 13. 4.

Školská rada - výsledky

Do Školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce Ing. Klára Tomancová a Petra Ruschková, DiS. Volební období je 3 roky. Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili třídních schůzek a voleb do ŠR. Markéta Jedličková

Český den proti rakovině

Děkuji zaměstnancům školy a dětem z 5. třídy za pomoc s prodejem kytiček a vám všem, kteří jste podpořili veřejnou sbírku v rámci Českého dne proti rakovině v Moravanech. Všech 350 kytiček se během chvilky prodalo. Na koho nezbyla žlutá kytička, může si koupit online kytičku https://www.denprotirakovine.cz/ a v dalším ročníku jich objednáme po dobrých zkušenostech více. Na sbírku bylo vybráno a posláno 13 830 Kč. Markéta Jedličková

Roušky

Ve vnitřních prostorech školy kromě tříd jsou povinné roušky. Pokud děti zapomenou nebo se jim rozpadne rouška, vyzvednou si u paní školnice novou za poplatek 10 Kč.