Sponzoři

Poděkování za školní rok 2017/18:      pan Ing. Petr Rosinek - 4 000 Kč na odměny pro děti; 1 000 Kč pro pedagogický sbor

                                                        paní Ing. Linda Šimoníková - zajištění čištění kanalizace firmou Sebak; finanční dar - exkurze do firmy Zetor, doprava a exkurze letiště Brno

                                                        paní Lenka Provazníková - odměny pro děti

                                                        paní Lenka Vargová -  odměny pro děti

                                                        paní Yveta Loskotová - odměny pro děti

                                                        paní Bc. Markéta Nivnická - cukrářské tvoření pro 4 třídy

Poděkování za školní rok 2015/16: pan Ing. Petr Rosinek - 5 000 Kč na odměny pro děti

Poděkování za školní rok 2014/15: paní Ivana Látalová - nástěnná mapa krajů ČR

 

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolte mi, abych Vás touto cestou požádala o podporu a zároveň Vám poděkovala za to, že naší ZŠ přispíváte jakoukoli formou pomoci.

Pokud nám budete chtít i nadále pomáhat, budeme velice rádi.

 

Můžete přispívat formou:

  • finančních darů

  • materiálních darů – vítáme hračky do školní družiny, stavebnice, knížky (neponičené), ale i ústřižky látek, různých druhů papíru, knoflíky a jiné materiály, které využijeme pro výtvarné tvoření nebo na výzdobu školy

  • sběru papíru

  • pomoci při zajišťování akcí pro děti

 

Za kolektiv zaměstnanců

Markéta Jedličková - ředitelka školy