Školní družina

Školní družina

Děti jsou rozděleny do tří oddělení

Provozní doba

ranní družina - 6.40 - 7.40 hodin
odpolední družina - 11.40 - 16.30 hodin

Do družiny by děti měly mít vhodné oblečení! V družině je zajištěn pitný režim.

Dobu od 13.00 - 14.30 hodin máme vymezenou pro pobyt venku (za dobrého počasí). Žádáme rodiče, aby si v této době děti z družiny nevyzvedávali.

Mobilní číslo do družiny: 775 366 552
 

Úplata za ŠD: 80 Kč/měsíc

období září - prosinec: částka 320 Kč - splatnost do 20. září vychovatelkám ŠD

období leden - červen: částka 480 Kč - splatnost do 20. ledna vychovatelkám ŠD
 

Kritériem pro přijetí dítěte do školní družiny je věk dítěte. Děti do školní družiny se přijímají do naplnění kapacity školní družiny. Kapacita školní družiny je 80 dětí.