Projekty

V současné době je naše škola zapojena do následujících projektů:

 • Ovoce do škol
   
 • Školní mléko
   
 • Recyklohraní
   
 • Projekt ZŠ Moravany - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000907, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj základní školy prostřednictvím personální podpory - školního asistenta a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti žáků v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ  a ZŠ I
   
 • Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů, reg. č. proj.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000507 financovaná ESF a státním rozpočtem ČR v rámci OP VVV