Cirkus Legato

Ve středu 25. 4. 22018 vyrazily děti ze 4. třídy na cirkusové vystoupení své spolužačky Terezy Haklové do Kohoutovic. Měly možnost zhlédnout vystoupení svých vrstevníků a v druhé části i vyzkoušet některé ze cviků na vlastní kůži. Foto - zde.

Mc Donald´s Cup - fotbalový turnaj

Dne 24. 4. 2018 se v Ivančicích konalo okrskové kolo fotbalového turnaje škol. Naše škola se zúčastnila poprvé. Družstvo 13 chlapců a 1 kapitánky obsadilo 2. místo. Gratulujeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy. Děkujeme panu Kozohorskému a Kratochvílovi za přípravu a doprovod dětí na turnaj. Děkujeme též ochotným rodičům za zajištění dopravy dětí.
 

Pangea - celonárodní finále

Děkujeme Nikole Růžičkové a Viky Hoangové z 5 . třídy za vzornou reprezentaci školy v celonárodním finále matematické soutěže Pangea, které se 11. 5. 2018 konalo v nové budově Národního muzea v Praze. Obrovská zkušenost a nezapomenutelný zážitek. Gratulujeme!

Štafetový pohár 2018

V pátek 20. 4. 2018 se 16 dětí z naší školy zúčastnilo štafetového poháru v Židlochovicích. V konkurenci 8 škol jsme získali celkové 3. místo v součtu všech štafet, které děti běžely (100 m mladší, 100 m starší, 200 m smíšená A, 200 m smíšená B). V mezičasech probíhal závod ve skoku do dálky pro mladší děti a hod medicimbalem pro starší děti. Rozálie Pařenicová vyhrála v hodu medicinbalem 2. místo s výkonem 814 cm. Gratulujeme všem dětem k super výkonu a skvělé týmové hře a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Děkujeme současně paní vychovatelce Ryšavé za výbornou přípravu dětí na soutěž a ochotným rodičům, kteří nám pomohli s dopravou dětí do Židlochovic. Foto - zde. Časy - zde.

Den Země

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 si žáci 4. třídy pod vedením paní učitelky Oswaldové připravili pro svoje mladší spolužáky z 1.. 2. a 3. třídy různé aktivity na téma - Den Země, který v kalendáři připadá na 22. dubna. Úkolu se zhostili výborně - děkujeme. Foto - zde. Zbytek vyučování všechny třídy strávily sbíráním odpadků a úklidem Moravan. Doufáme, že si všechny děti odnesly poznatek, že kdyby lidé nevyhazovali odpadky kam nepatří, bylo by naše okolí, kde žijeme, mnohem hezčí.

Sběr papíru - jaro 2018

Poděkování všem, kteří se zúčastnili jarního sběru starého papíru (93,7 % dětí). Celkem bylo nasbíráno 9 160 kg. Škola obdrží za 1 kilogram starého papíru 2 Kč. Získané peníze budou použity na celoškolní výlet (26. 6. 2018). Výsledky sběru papíru ke stažení zde.

Vybíjená Ořechov - okrskové kolo

V úterý 10. 4. 2018 se naši čtvrťáci a páťáci opět zúčastnili okrskového kola ve vybíjené. Přestože letošní podmínky na cvičení nebyly úplně ideální, dokázaly děti pod vedením paní vychovatelky Marie Ryšavé a svých třídních učitelek v rozmezí dvou týdnů výborně natrénovat pravidla vybíjené. Dívky obsadily nádherné 2. místo (ze 4 zúčastněných týmů) a chlapci 4. místo (ze 6 zúčastněných týmů). Gratulujeme a děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci školy a též za vzorné sportovní týmové chování! Rodičům děkujeme za pomoc s odvozem dětí. Foto - zde.

Kouzelník v ŠD

V úterý 10. dubna 2018 bylo pro děti, které chodí do školní družiny nachystané překvapení - přišel za námi kouzelník. Děti se nestíhaly divit, jaké triky si pro ně připravil. Foto mluví za vše - zábavný program, který všechny děti zaujal - zde.

Stránky

Přihlásit se k odběru ZŠ Moravany u Brna RSS