Den Země

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 si žáci 4. třídy pod vedením paní učitelky Oswaldové připravili pro svoje mladší spolužáky z 1.. 2. a 3. třídy různé aktivity na téma - Den Země, který v kalendáři připadá na 22. dubna. Úkolu se zhostili výborně - děkujeme. Foto - zde. Zbytek vyučování všechny třídy strávily sbíráním odpadků a úklidem Moravan. Doufáme, že si všechny děti odnesly poznatek, že kdyby lidé nevyhazovali odpadky kam nepatří, bylo by naše okolí, kde žijeme, mnohem hezčí.

Sběr papíru - jaro 2018

Poděkování všem, kteří se zúčastnili jarního sběru starého papíru (93,7 % dětí). Celkem bylo nasbíráno 9 160 kg. Škola obdrží za 1 kilogram starého papíru 2 Kč. Získané peníze budou použity na celoškolní výlet (26. 6. 2018). Výsledky sběru papíru ke stažení zde.

Vybíjená Ořechov - okrskové kolo

V úterý 10. 4. 2018 se naši čtvrťáci a páťáci opět zúčastnili okrskového kola ve vybíjené. Přestože letošní podmínky na cvičení nebyly úplně ideální, dokázaly děti pod vedením paní vychovatelky Marie Ryšavé a svých třídních učitelek v rozmezí dvou týdnů výborně natrénovat pravidla vybíjené. Dívky obsadily nádherné 2. místo (ze 4 zúčastněných týmů) a chlapci 4. místo (ze 6 zúčastněných týmů). Gratulujeme a děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci školy a též za vzorné sportovní týmové chování! Rodičům děkujeme za pomoc s odvozem dětí. Foto - zde.

Kouzelník v ŠD

V úterý 10. dubna 2018 bylo pro děti, které chodí do školní družiny nachystané překvapení - přišel za námi kouzelník. Děti se nestíhaly divit, jaké triky si pro ně připravil. Foto mluví za vše - zábavný program, který všechny děti zaujal - zde.

Besídka ŠD 1

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 naši nejmenší školáčci svým nejbližším předvedli, jací jsou herci a jak si umí zahrát pohádky. Foto - zde. Děkujeme paní vychovatelce Aleně Kristové a dětem z 1. oddělení školní družiny za pěkný kulturní zážitek a budeme se těšit zase někdy příště.

Ukliďme Moravany

Poděkování všem dětem a jejich rodičům, kteří se přidali k sobotní dobrovolné akci "Ukliďme Česko". Děti byly skvělé a samy se pozastavovaly nad tím, jak je možné, že lidé vyhodí ve svém okolí tolik odpadů, kam nepatří, přestože jsou kontejnery téměř na každém rohu. Jsme rádi, že jsou Moravany opět o kousek hezčí a že nejednomu z nás není lhostejný nepořádek v našem okolí.

Stránky

Přihlásit se k odběru ZŠ Moravany u Brna RSS