Kroužky

Zájmové kroužky organizované školou šk. rok 2017/2018

Kroužky organizované ve školní družině

I. oddělení: paní vychovatelka Alena Kristová

  • Sportík –  pátek 13.30-14.30 hod.
  • Tvořeníčko – úterý 12.30-13.30 hod.

II. oddělení: paní vychovatelka Andrea Bartáková

  • Sportík –  úterý 13.30-14.30 hod.
  • Tvořeníčko –  středa 12.30-13.30 hod.

III.oddělení: paní vychovatelka Marie Ryšavá

  • Sportík – středa 13.30-14.30 hod.
  • Tvořeníčko –  čtvrtek 13.00-14.00 hod.

Kroužky organizované školou

Sbor – paní vychovatelka Marie Ryšavá – pátek 14.45 - 15.30 h

Keramika - 1. - 5. ročník jednou za 14 dní – paní Sylva Slámová

                - poplatek za hlínu, barvy, vypálení je 400 Kč na pololetí

                - 1. - 2. ročník: čtvrtek 15.30-16.30 hod.

                - 3. - 5. ročník: čtvrtek 16.30-17.30 hod.

Poutníček - p. učitelka Helena Oswaldová - každý 2. čtvrtek v měsíci (pouze pro žáky 4. třídy)

 

Další nabídka kroužků organizovaná jinými subjekty

Judo  středa - kontakt 604 794 331, http://www.judomirek.net/
Hudební nauka  pondělí 14.50 - 15.35 h, 15.40-16.25 h
Výtvarný kroužek (paní Stříbrná) úterý 16.45 - 17.45 h; 18 - 19 h
   
   
Angličtina  čtvrtek 13.00-13.45 (1. ročník), 14.00-14.45 h (2. ročník) (Anna Dytrtová - tel. 604 737 024)   
Vědecké pokusy 1 (začátečníci)  čtvrtek 14.00 - 15.00 h (kroužek organizovaný KROUŽKY.cz) - lektorka Izabela
Vědecké pokusy 2 (pokračování) čtvrtek 13.00 - 14.00 h - lektorka Izabela
Elektrohry pátek 13.00 - 14.00 h (KROUŽKY.cz)
Náboženství  středa 12.30 - 13.45 h

Možné úpravy v průběhu září vyhrazeny.

 

Kroužky organizované školní družinou a školou začínají od října 2017.