5.ročník

 

INFORMACE PRO 5. ROČNÍK

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese tausova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 14.00

 


Plánované akce na školní rok 2017/2018

23. 5. 2018                 Přijímací zkoušky ZŠ Křídlovická

24. 5. 2018                 Přijímací zkoušky ZŠ Bakalovo nábřeží

25. 5. 2018                 "Beatles", divadlo Radost, v 10.00 hodin, odjezd autobusem v 8.36 z autobusové zastávky Moravany Hlavní, návrat 12.30 (odjezd autobusu od Ústředního hřbitova 12.21),  vezměte si pouze svačinu a pití

28. - 29. 5. 2018         Pythagoriáda - okresní kolo (úspěšní řešitelé - Viky, Ema, Terezka L., Nikola O., Rozálka, Veronika, Hugo, Julinka, Edis, Nikola R.)

19. 6. 2018                  Rozloučení se školou - závěrečné vystoupení

4. - 8. 6. 2018             Letní škola v přírodě


 

Vyúčtování - Praha:       359,-    Přeplatek
                                     - 44,-    Planetárium - doprava 
                                     315,-    Zůstatek
                                    -  75,-    Vida
                                     240,-    Zůstatek
                                    -  26,-    Vánoční koncert v Brně - doprava
                                     214,-    Zůstatek
                                    -  60,-    Divadlo B. Polívky - doprava
                                     154       Zůstatek
                                     - 26,-    Salima, Brno Výstaviště - doprava
                                     128,-    Zůstatek
                                     - 26,-    Divadlo Radost - doprava
                                     102,-    Zůstatek

                          


V letošním školním roce pokračujeme s tříděním odpadu. Sbíráme:

  • starý papír
  • elektrická zařízení – červená popelnice u šaten
  • baterky – zelená krabice u šaten
  • plasty – označený koš u šaten a v 1. patře školy
  • pomerančová kůra – vybírá se každé pondělí před vyučováním 7.40 – 8.00 v přízemí školy (sklad učebnic), nosit prosím navážen 

 


 

PROBÍRANÉ UČIVO:     18. 5. 2018    

Český jazyk:

Mluvnice:  
Učebnice: Tvary oznamovacího, rozkazovacího a podmiňovacího způsobu, do str. 144, DÚ: 

 

PS: DÚ: 62 - 64, příští týden str. 65

Učivo 5. ročníku lze procvičovat na www.pravopisne.cz, www.zlobidlo.cz, www.diktaty.ewa.cz, www.ocestine.cz, www.pripravy.estranky.cz, www.ucirna.cz, http://www.vyrostu.cz/Hry/, www.gramar.in

 

Čtení: DÚ 

Mimočítanková četba na 2. pololetí 2017/2018 - každý přečte 2 knihy, napíše zápis a nakreslí obrázek do čtenářského deníku. Jedna kniha bude z projektu "Čtení pomáhá", kde je nutné uvést osobu nebo organizaci, které byly poslány získané kredity, druhá kniha dle vlastního výběru.

 

Sloh: učebnice str. 132, DÚ: POZVÁNKA - do slohových sešitů nebo na list papíru A4 navrhněte pozvánku na akci dle vlastního výběru, postupujte podle bodů uvedených ve žlutém rámečku na str. 132, doplňte obrázkem, na čtvrtek.


Matematika:      

Aritmetika:
Učebnice:  Sčítání a odčítání zlomků str. 17 - 19, DÚ: Písemka č. 27, 28 (na pondělí),  Pythagoriáda - příklady okresního kola z minulých ročníků nachystám do modré složky, můžete si je vyzvednout, vypočítat a provést samostatně kontrolu

PočetníčekDú: 

Matematika může být i zábavná činnost, zájemci si mohou vypočítat zajímavé matematické úlohy na: http://zabavna-matematika.chytrak.cz/index.html, http://www.vyrostu.cz/Hry/, www.rysava.websnadno, www.onlinecviceni.cz, www.matika.in

 

Geometrie:    každou středu
Učebnice: Pravidelné obrazce, str. 16, Dú: 

 


Anglický jazyk:

  • Unit 5C - Our town - nová slov.  There is / are    Rozhovory o cestě
  • Učebnice po str.57
  • PS po str. 47
  • DÚ : Projekt - My dream town - popis a obr.
  •  UČIT SE VEŠKERÁ NOVÁ SLOVÍČKA , KTERÁ SE OBJEVÍ V UČEBNICI ! 

                                  


Přírodověda:

Učebnice:  Člověk - vylučovací a kožní soustava str. 60 - 61, DÚ: učit se str. 53 - 63


 

Vlastivěda:

Učebnice  Národní obrození, str. 25 - 27DÚ: číst str. 25 - 31, vypracovat do sešitu odpovědi na otázky ze str. 31 + PL č. 2 (někteří máte nedostatečnou za neodevzdaný PL č. 1)


 

Pč a Vv: přichystat si kostým na Zlatovlásku, rekvizity a NAUČIT SE SVŮJ TEXT ZPAMĚTI 

              


 

Informatika: microsoft power point - naučili jsme se udělat jednoduchou prezentaci (přechody, animace, hudba,...) a nyní budou děti vytvářet vlastní prezentaci podle zadání (v sešitě)

 


 

I.pol.

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

10.00 - 10.45

10.55 - 11.40

11.50 - 12.35

12:45 - 13:30

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Po

  Čj M Aj / Inf Aj / Inf Čj

Út

M Vl Čj / Aj Čj / Aj  

St

Čj M Tv Tv  

Čt

Čj M / Aj M / Aj Vv Vv  

Čj M Vl Hv Čj