5.ročník

 

INFORMACE PRO 5. ROČNÍK

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese tausova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 14.00

 


Plánované akce na školní rok 2017/2018

28. 2. 2018                 Tři mušketýři, divadlo Bolka Polívky

27. 3. 2018                 3D interaktivní výstava

10. 4. 2018                 ZŠ Křídlovická - Den otevřených dveří (v dopoledních hodinách)

12. 4. 2018                 Třídní schůzky

18. 4. 2018                  Focení               

4. - 8. 6. 2018             Letní škola v přírodě


 

Vyúčtování - Praha:       359,-    Přeplatek
                                     - 44,-    Planetárium - doprava 
                                     315,-    Zůstatek
                                    -  75,-    Vida
                                     240,-    Zůstatek
                                    -  26,-    Vánoční koncert v Brně - doprava
                                     214,-    Zůstatek


V letošním školním roce pokračujeme s tříděním odpadu. Sbíráme:

 • starý papír
 • elektrická zařízení – červená popelnice u šaten
 • baterky – zelená krabice u šaten
 • plasty – označený koš u šaten a v 1. patře školy
 • pomerančová kůra – vybírá se každé pondělí před vyučováním 7.40 – 8.00 v přízemí školy (sklad učebnic), nosit prosím navážené

 

PROBÍRANÉ UČIVO:     16. 2. 2018    

Český jazyk:

Mluvnice:  
Učebnice: Skloňování podstatných jmen rodu mužského, str. 76, DÚ: učebnice str. 76/2 na F na pondělíPL - Písemka č. 5 na úterý (můžete vypracovat přímo do PL, na zadní stranu PL, nebo do školního sešitu)

 

PS: DÚ:  str. 41

Učivo 5. ročníku lze procvičovat na www.pravopisne.cz, www.zlobidlo.cz, www.diktaty.ewa.cz, www.ocestine.cz, www.pripravy.estranky.cz, www.ucirna.cz, http://www.vyrostu.cz/Hry/, www.gramar.in

 

Čtení: Rozdílné podmínky života na Zemi, číst - čítanka str. 152 - 171

Mimočítanková četba na 2. pololetí 2017/2018 - každý přečte 2 knihy, napíše zápis a nakreslí obrázek do čtenářského deníku. Jedna kniha bude z projektu "Čtení pomáhá", kde je nutné uvést osobu nebo organizaci, které byly poslány získané kredity, druhá kniha dle vlastního výběru.

 

Sloh: DÚ:


Matematika:      

Aritmetila:
Učebnice:  Písemné dělení dvojciferným dělitelem, str. 11 DÚ:  Písemka č. 6

PočetníčekDú: 

Matematika může být i zábavná činnost, zájemci si mohou vypočítat zajímavé matematické úlohy na: http://zabavna-matematika.chytrak.cz/index.html, http://www.vyrostu.cz/Hry/, www.rysava.websnadno, www.onlinecviceni.cz, www.matika.in

 

Geometrie:    každou středu
Učebnice: Převádění jednotek obsahu, str. 25, Dú: str. 25, cv. 5, 6, 7


Anglický jazyk:

 • Unit 4a - Time
 • Učebnice po str.40 
 • PS po str. 32
 • DÚ :  PS cv 2 str 32 a naučit se hodiny
 •  UČIT SE VEŠKERÁ NOVÁ SLOVÍČKA , KTERÁ SE OBJEVÍ V UČEBNICI ! 

                                  


Přírodověda:

Učebnice:  Význam botanických a zoologických zahrad, 43, DÚ: 

 1. PL ZOO nalepený v sešitě,
 2. příprava na test (v pondělí) str. 43 - růžový rámeček,
 3. PŘÍPRAVA NA SK. PRÁCI - podnebné pásy dle vylosování: nakresli kontinent, napiš kde se podnebný pás nachází, nakresli různé živočichy a rostliny, které se nachází v tompo podn. pásu, a napiš o nich důležité informace, NEZAPOMEŇ na EKOLOGICKÝ VÝZNAM a OHROŽENÉ DRUHY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ !!!!!!!!!
 
   

Vlastivěda:

Učebnice: Cestujeme po Evropě, Kulturní památky evropských zemí, Hory a oblasti s neporušenou přírodou, str. 64 - 69,  DÚ: příprava na písemné opakování - učebnice str. 35 - 76


Pč a Vv

 

Informatika: Microsoft word - procvičování formátování textu - zadání v emailu; na příště si rozmyslet diplom pro plavčíky

 


 

I.pol.

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

10.00 - 10.45

10.55 - 11.40

11.50 - 12.35

12:45 - 13:30

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Po

  Čj M Aj / Inf Aj / Inf Čj

Út

M Vl Čj / Aj Čj / Aj  

St

Čj M Tv Tv  

Čt

Čj M / Aj M / Aj Vv Vv  

Čj M Vl Hv Čj