5.ročník

INFORMACE PRO 5. ROČNÍK

 


Vážení rodiče,
v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: oswaldova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: středa 13,00 - 14,00 hodin


Co nás čeká?

17. 1. - nezapomeňte, že je informatika wink

7. 2. 2019 workshop drumbeny (odměna za sběr papíru)

27. - 31. 1. 2019 - zimní škola v přírodě

12. 3. 2019 - ZŠ Křídlovická, Škola nás baví, zkušební přijímací zkoušky

22. 3. 2019 - Matematický klokan

3. - 7. 6. 2019 - škola v přírodě Milovy


PROBÍRANÉ UČIVO 

 
Český jazyk:

14. 1. - uč. s. 72-74, PS s. 38

15. 1. - PL v sešitě

16. 1. - PL (procvičování vyjmenovaných slov, zítra dokončíme)


Matematika:

14. 1. - PL

15. 1. - uč. s. 15, DÚ: uč. s. 15/4 na pátek

16. 1. - uč. s. 19 (obsah čtverce a obdélníku)


Anglický jazyk:             

3. lekce - My world - nová slov.  sloveso to have - mít (naučit se) - i záporné tvary   Opposites

Učebnice - po str. 31

Prac. sešit - po str. 25

: PS  s. 25 cv. 5, 6   Naučit se přídavná jména (protiklady) a nová podst. jména - v týdnu bude zase malý testík

Průběžně se učit slovíčka, která se vyskytnou v učebnici. Kdykoli může být testík. - PS od str. 80. Vždy ve čtvrtek si nosit časopis R R.


Přírodověda:
 
14. 1. - podnebné pásy (příští pondělí test)

Vlastivěda:

15. 1. - uč. s. 34 - opakování ze stran 25 až 34 (příští hodinu test)

17. 1. - test (dle zápisků v sešitě)


Informatika: 7. 1.

  • opis textu
  • DÚ: Doplnit zápisy v sešitě (kdo chyběl nebo neměl sešit) - týká se 3 žáků

Matematika logicky:

  • na úterý 15. 1. - zůstává test č. 1 SCIO + test č. 2 SCIO
  • další úkoly průběžně emailem!!!

Praha - vyúčtování

Celkem jsme utratili 902 Kč.

Zůstatek 298 Kč.

Odečítám 12 Kč cestovné MHD do ČT a Zetoru.

Odečítám 6 Kč cestovné na turnaj florbalu.

Zůstatek 280 Kč.

I.pol.

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

10.00 - 10.45

10.55 - 11.40

11.50 - 12.35

12:45 - 13:30

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Po

  Čj M Aj / Inf Aj / Inf Čj

Út

M Čj / Aj Čj / Aj Vl  

St

Čj M Tv Tv  

Čt

Čj Vl M / Aj M / Aj Hv  

Čj M Vv Vv Čj - Čtení