4.ročník

 

INFORMACE PRO 4. ROČNÍK

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: 


Plánované akce:


Různá sdělení:

Děkuji všem za spolupráci v tomto školním roce a přeji krásné prázdniny.

Aktuální informace týkající se příštího školního roku se na stránkách objeví nejdříve 27. 8. 2018.

Lenka Mácková

 

 

Pondělí 
Český jazyk:
Matematika: 
Prvouka:
Čtení:
Angličtina (Jedličková): 

 

Úterý

Český jazyk:
Matematika:
Čtení:
Angličtina (Jedličková):

 


Středa
Český jazyk: 
Matematika:

Angličtina (Jedličková):

  • dobrovolný DÚ na prázdniny: 1) PL - názvy dnů a měsíců (budeme dělat v září, ale protože dělává problémy, doporučuji využít delší čas na zapamatování); 2) dokončit PS str. 56-59

Angličtina (Slavíková):

  • dobrovolný DÚ na prázdniny: ukončit zbylá cvičení v prac.sešitě . str. 56 - 59
Prvouka:
Hudební výchova:

Čtvrtek
Český jazyk:
Matematika: 
Prvouka: 

Pátek
Český jazyk:
Matematika:
Čtení: 

 


 

 


Procvičování:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj Aj M Tv Tv

Út

Čj M Vl Hv Čj - čtení

St

Aj Čj M Čj - čtení

Čt

Čj Aj M Vl

Čj M Vv Vv