4.ročník

 

INFORMACE PRO 4. ROČNÍK

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: oswaldova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: ve středu od 13,00 do 14,00 hodin (prosím, po předchozí domluvě)


Plánované akce:

25. 5. - divadlo Radost  - sraz v 8,00 hodin před školou, návrat na oběd. S sebou svačinu, pití, kapesníky, pláštěnku, případně malé kapesné. Pěkně se obléci.

4. - 8. 6. - Letní škola v přírodě - Milovy

26. 6. - školní výlet

 

Probírané učivo a domácí úkoly

    Čj M Vl výchovy

Pondělí

21. 5.

  

uč. s. 125

uč.s. 46/1

Procvičování +, -, x, :

uč. s. 60,61 (tabulka na PL)

  Tv - atletika - skok z místa, skok do dálky
 

 

uč. s. 46/11 na F

tabulku se učit na test (bude ve středu)

 

 

Úterý

22. 5.

 

PL

 

PL

 

uč. s. 36 - Nerostné suroviny

PL + Slepá mapa

HV - Zpěvníček na ŠvP

   

 

 

Dokončit PL

Hv - referát do 29.5. - oblíbený zpěvák

Středa

23. 5.

 

uč. s. 126 + PL

Kolntrola DÚ (uč. s. 37/7 - výpočty i se vzorečkem do sešitu G)

test - výpočet obsahu a objemu čtverce a obdélníku

test - živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí

uč. s. 72,73 - opakování a procvičování učiva 4. třídy

 

 

   

uč. s. 37/10 do sešitu

 

   

Čtvrtek

24. 5.

 

uč. s. 127

uč. s. 46/6

procvičování +, -, x, :

 

uč. s. 37 - Těžba a zpracování nerostných surovin

 

  uč. s. 127/9 do sešitu (za souvětí napsat větné vzorce)     učit se na test v úterý podle PL - Nerostné suroviny (členění a naleziště)  

Pátek   

25. 5.

 

divadlo

 

     
 

 

 

   

 


Angličtina (Jedličková): 24. 5.

 Lekce 10 - Amazing animals

  • Učebnice do strany 50
  • PS po str. 51
  • opakovali jsme lekci - příprava na test (It lives... It eats... It doesn´t live...It doesn´t eat.... Does it eat?....What does it eat?.. Where does it live?...) - PROCVIČOVAT!!!
  • DÚ : dodělat PL oboustranný; v úterý test na 10. lekci

      

Foto z projektového vyučování - my free time - zde

Angličtina (Slavíková):  17. 5.

       Lekce 10 - Amazing animals  Kontinenty  Popis zvířat

  • Učebnice po str. 49 - nová slov. zvířat....3.os j.č. klad. i zápor. tvar - It eats... It doesn´t eat....otázka Does it ....?
  • PS po str. 50 
  • DÚ : popis zvířete - viz malý prac. list

      


Pravidla mimočítankové četby pro 4.ročník:
V každém pololetí děti budou číst 2 knížky, které si sami vyberou z nabídky knih projektu "Čtení pomáhá"
Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Více informací na www.ctenipomaha.cz. Z přečtené knihy si děti připraví referát do čtenářského deníku.

Postup při plnění domácí mimočítankové četby: děti si vyberou vhodnou knihu, doma přečtou, vypracují zápis do čtenářského deníku, zaregistrují se na výše uvedených web. stránkách, odpoví na otázky v testu, vyberou z nabídky osobu nebo organizaci, které zašlou kredity, jméno poznačí na konec zápisu do čtenářského deníku.


Procvičování:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj M Tv Tv

Út

Čj Aj M Vl Hv

St

Čj Aj M - G Čj - čtení

Čt

Aj Čj M Vl

Čj M Vv Vv Čj - čtení