4.ročník

 

INFORMACE PRO 4. ROČNÍK

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  pondělí od 13.00 - 14.00 hod. (prosím po předchozí domluvě)


Plánované akce:

17. 10. - SAKO Brno


Různá sdělení:

15. 10.

Ve středu 17. 10. návštěna SAKO Brno. Sraz 7.50 ve škole. S sebou svačinu, pouzdro. V úterý dětem rozdám Všeobecné podmínky exkurze, které musí všichni ve středu přinést podepsané.

Děuji

Fotografie z návštěvy Moravské galerie si můžete prohlédnout zde.

Výskyt vší ve škole.


 

Pondělí 15. 10.
Český jazyk: Stavba slova - úvod.
Matematika: Uč. s. 23/21 - společně, zkoušeli jsme přelévat. Příklady typu 21x3...
Angličtina (Jedličková): 8. 10.
opakování kladné a záporné věty + otázky (I can/ I can´t; Can you...? Can she...? Can he...?)
test - I can/ I can´t
učebnice - strana 7 a část strany 8
PS: 8/5
DÚ: PS: 9/7,8; Ve čtvrtek 11. 10. test na 1. lekci.

 

Úterý 9. 10.

Český jazyk: SLova nespisovná. Uč. s. 22/2 přepsat se slovy spisovnými.
Matematika: Úlohy o myšleném čísle. Přepis těchto úloh do rovnic. (Budeme ještě hodně dělat ve škole.)
Vlastivěda:  Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat uč. s. 16 - budeme se k tomu ještě vracet příští hodinu.

 


Středa 10. 10.
Český jazyk: Slova citově zabarvená uč. s. 23/1,2,3.

Matematika:  Uč. s.22/11, 12, 13,

Angličtina (Jedličková): 10. 10.

  • opakovali jsme celou 1. lekci - ve čtvrtek test
  • učebnice: strana 8
  • PS: strana 8
  • DÚ:  1) básnička (na pondělí) 2) opakovat na test
Přírodověda: Květ rostlin - dokončení, plod - úvod.
 

Čtvrtek 11. 10.
Český jazyk:  PS s. 20 celá. (Zítra krátká písemka - slouva souznačná, opačná, mnohoznačná, citově zabarvená.....)
Matematika:  Uč. s. 22/14, S. 22/16.

Angličtina (Jedličková): 11. 10.

  • test - 1. lekce
  • DÚ:  1) básnička z PS str. 9; 2) PL - slovíčka 2. lekce (1. strana - house,...)

Angličtina (Slavíková) - za celý týden :

  • Sports time - 1. lekce ukončena testem
  • učebnice: po str 9 - článek
  • prac.sešit - po str. 9
  • : Napsat slovíčka k 2. lekci - 2x
Vlastivěda:  Svatý Václav, Slavníkovci, Oldřich.

Pátek 12. 10.  
Český jazyk: Vyprávění podle obrázkové osnovy - uč. s. 25.
Matematika: Uč. s. 23/17, 18.
Přírodověda: Plod se semeny - uč. s. 13.

 


 

 

 


Procvičování:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj Aj M Tv Tv

Út

M Čj Vl Hv Čj - čtení

St

Aj M Čj Čj - čtení

Čt

Čj Aj M Vl

M Čj Vv Vv