4.ročník

 

INFORMACE PRO 4. ROČNÍK

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  pondělí od 13.00 - 14.00 hod. (prosím po předchozí domluvě)


Plánované akce:

27. - 31. 1. - zimní škola v přírodě  (pro příhlášené)

1. 2. - pololetní prázdniny

11. - 15. 2. - jarní prázdniny

 


Různá sdělení:

 

 

 


 

Pondělí 14. 1.
Český jazyk: Diktát, skloňování podstatných jmen rodu středního. PS s. 44/5. (Ve čtvrtek 17. 1. budeme psát pololetní písemnou práci - slovní druhy, vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen, mluvnické kategorie podstatných jmen.
Matematika: Opakování písemného sčítání a odčítání. Uč. s. 41/8. (V pátek 18. 1. budeme psát pololetní písemnou práci - dělení, slovní úloha, zlomky, šipkové grafy, násobilkové čtverce.)
Angličtina (Jedličková): 14. 1.
 • rodilý mluvčí
 • DÚ: slovíčka 5. lekce + vyprávění o Moravanech (ve středu na známky)

Úterý 15. 1.

Český jazyk: PS s. 44/3, uč s. 70 - žlutý rámeček, 7/3,4.
Matematika: Uč. s. 43/16,17,18
Vlastivěda: Jagellonci na českém trůně - uč s. 39.


Středa 16. 1.
Český jazyk: Ps s. 45/3, uč. s. 71/3. Procvičování vzorů podstatných jmen rodu středního.

Matematika: Uč. s.41/9. Šipkový zápis.

Angličtina (Jedličková): 16. 1.

 • úvod do 5. lekce - přítomný průběhový čas - v sešitě
 • DÚ:  PS: 24/1 + povídání o Moravanech (kdo neříkal)
Přírodověda: Půda, Slunce, minerály - uč. s. 31, 32 nahoře.

Čtvrtek 10. 1.
Český jazyk:  Vyvození vzorů podstatných jmen rodu středního.
Matematika:  Uč. s. 40/2, 39/20 - jen první pavučina s různými součty.

Angličtina (Jedličková): 10. 1.

 • 4. lekce - My town,  Moravany - ukončeno testem
 • učebnice: po str. 23
 • prac.sešit: po str. 23
 • :  PL - slovíčka 5. lekce.  Dobrovolně křížovka.  Na pondělní hodinu s lektorem umět povídat o Moravanechwink

Angličtina (Slavíková) - za celý týden

 • 4. lekce - My town,  Moravany - ukončeno testem  V úterý začneme lekci 5 - On holiday
 • učebnice: po str 23
 • prac.sešit - po str. 23
 • :  PL - slovíčka 5. lekce.  Dobrovolně křížovka.  Na pondělní hodinu s lektorem umět povídat o Moravanechwink
Vlastivěda:  České země po husitských válkách - Albrecht Habsburský, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad - uč. s. 38.

Pátek 11. 1. 
Český jazyk:  Vzory - rod střední. PS s. 44/1
Matematika: Podobné úlohy jako PS s. 40/2.
Přírodověda: Voda  (doma obrázek "Koloběh vody v přírodě"

 

Procvičování:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj Aj M Tv Tv

Út

M Čj Vl Hv Čj - dílna

St

Aj M Čj Čj - čtení

Čt

Čj Aj M Vl

M Čj Vv Vv