4.ročník

 

INFORMACE PRO 4. ROČNÍK

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: oswaldova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: ve středu od 13,00 do 14,00 hodin (prosím, po předchozí domluvě)


Plánované akce:

Nezapomeňte, že v pondělí začínáme už v 7,30!

28. 2. - Tři mušketýři, divadlo Bolka Polívky

27. 3. - 3D interaktivní výstava

4. - 8. 6. - Letní škola v přírodě - Milovy

 

Probírané učivo a domácí úkoly

    Čj M Vl výchovy

Pondělí

19. 2.

  

7,30 - 8,15 hodin

Uč. s. 80,81

8,25 - 9,10 hodin

Uč. s. 40 - Rovnice

Uč. s. 38,39

   Výuka plavání
 

 

uČ. S. 58/5,6 na F

Pdle zápisků v sešitě se učit na test

 

 

Úterý

20. 2.

 

PS 

Uč. s. 41 - Přímá úměrnost

 

Modrá učebnice s. 5,6 - Naše vlast

 

   

 

 

Uč. s. 6/1,2 - umět na test

 

Středa

21. 2.

 

Uč. s. 82,83

Pohádka o Raškovi

Geometrie - uč. s. 38 - Osa úsečky a střed úsečky

Test - rýsování trojúhelníku (i pravoúhlého)

Prosím, kontrolovat stav kružítka.

test

Uč. s. 40

 

 

     

 

   

Čtvrtek

22. 2.

 

Uč. s. 84

PS 

Uč. s. 42

 

Test

Uč. s. 7

 

 

           

Pátek   

23. 2.

 

Diktát

Uč. s. 84,85

Čítanka

PL

     
 

 

 

   

 


Angličtina (Jedličková): 15. 2.

 6. lekce - What´s the weather like?

  • učebnice strana 28 a 29
  • otázka: Is it sunny? Yes, it is. No, it isn´t.
  • PS strana 28
  • test - slovní zásoba - počasí - DOUČIT SE ZE SEŠITU!
  • DÚ :  1) PL - grammar
             2) číst strana 29

Angličtina (Slavíková): 15. 2.

       6.lekce - What´s the weather like? 

  • Učebnice po str. 29
  • PS po str. 29
  • DÚ : doplnit cv. na papíru v sešitě UČIT SE SLOV. NA MALÝ TESTÍK

      


Pravidla mimočítankové četby pro 4.ročník:
V každém pololetí děti budou číst 2 knížky, které si sami vyberou z nabídky knih projektu "Čtení pomáhá"
Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Více informací na www.ctenipomaha.cz. Z přečtené knihy si děti připraví referát do čtenářského deníku.

Postup při plnění domácí mimočítankové četby: děti si vyberou vhodnou knihu, doma přečtou, vypracují zápis do čtenářského deníku, zaregistrují se na výše uvedených web. stránkách, odpoví na otázky v testu, vyberou z nabídky osobu nebo organizaci, které zašlou kredity, jméno poznačí na konec zápisu do čtenářského deníku.


Procvičování:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj (7,30-8,15) M (8,25-9,10) Plavání Plavání

Út

Čj Aj M Vl Hv

St

Čj Aj M - G Čj - čtení

Čt

Aj Čj M Vl

Čj M Vv Vv Čj - čtení