3.ročník

INFORMACE PRO 3. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: úterý 13 - 14 hod (nejlépe po tel. domluvě, možno i jindy)

Po Vánocích bude znovu každý pátek čtenářská dílna.
Jak jsme si rozdávali vysvědčení, se můžete podívat zde.

 

 

Plánované akce:

9. 4. - dopravní hřiště

Podrobněji o jednotlivých akcích Vás budu včas informovat na stránkách třídy.

 


 

Různá sdělení:

 

  

 


 

 

 

PROBÍRANÉ UČIVO:

 

 

Pondělí  19. 2.
Český jazyk: Malý Ps s. 59/1b, 60/3,4, 61/2,3
Matematika: Uč. s. 45/2,3
Prvouka: Teplo a světlo
Čtení: Čítanka s. 68-70, dokončení příběhu do sešitu.
Angličtina (Jedličková):  19. 2.

 

Úterý 13. 2.

Český jazyk: Uč. s. 77/3, 78/1,2, malý PS s. 57/3,4.
Matematika: Uč. s. 45/1 - dokončení, 45/3 první dva sloupečky.
Čtení: Zimní olympiáda - připravený text.
Po Vánocích bude znovu každý pátek čtenářská dílna.
 

Angličtina (Jedličková): 13. 2.

 • učebnice strana 32
 • nová slovní zásoba - moje tělo - v sešitě
 • pracovní sešit strana 33 - kontrola a procvičování
 • DÚ: číst strana 32 v učebnici;
  • PS: 34/1;
  • opakovat slovíčka 4. - 6. lekce a učit se slovíčka 7. lekce

Středa 14. 2.
Český jazyk:   Uč. s. 77/2, slova s předponou vy, vý (ve skupinách)
Matematika: Uč. s. 44/3, 45/3 - třetí sloupeček, 45/5.

Angličtina (Jedličková): 14. 2.

 • poslechový test (4. - 6. lekce)
 • procvičování a doplnění slovní zásoby - moje tělo; slovesa (wave, clap, shake, kick, stamp) - vše na papíře Shrek v sešitě
 • DÚ: PL - slovíčka 7. lekce doplnit a NAUČIT SE!

Angličtina (Slavíková)14. 2.

 • Lekce 7 - My body - nová slov. - naučit i psanou podobu
 • Učebnice po str.34
 • PS po str. 34
 • DÚ: PS s. 34 / 1
                                       
Prvouka: Vzduch

Hudební výchova:


Čtvrtek 15. 2.
Český jazyk: Velký Ps s. 46/2 - vytvářeli jsme slova i s jinou předponou. Malý Ps s. 58 se slovy ve žlutém rámečku jsme tvořili věty. 58/4 první polovina. 
Matematika:  Písemné odčítání, uč. s. 39/4.

Prvouka: Vzduch - opakování, půda - dokončení.


 

Pátek 16. 2. 
Český jazyk: Velý PS s. 46/3, 47/4,  malý PS s. 60/1.
Matematika:  Uč. s. 45/2c,d, 47/1
Čtení:  Čtenářská dílna - předvídání.
 
 
 

 

        


 

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj

M Aj Prv Čj/Čtení

Út

Aj

Čj M Čj/Čtení

St

M

Čj Prv

Aj

Hv

Čt

Čj

M

Prv Tv Tv

M

Čj Čj/dílna Vv Vv