3.ročník

INFORMACE PRO 3. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: tausova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 14.00

Fotografie z pečení perníků si můžete prohlédnout zde

 


Plánované akce:

16. 1. 2019, pěvecká soutěž, školní kolo - gratuluji všem soutěžícím - Julinka 1. místo, Sebík 3. místo, Terezka, Sofinka, Kuba 4.místo, Pavel 5. místo

17. 1. 2019, preventivní program (10.55 - 12.55) - nácvik spolupráce a efektivní komunikace, zažití společného úspěchu
24. 1. 2019, preventivní program (8.00 - 9.40) - zvládání konfliktu vhodnou neagresivní formou a nácvik dávání zpětné vazby,
                    programy zajišťuje speciální pedagog, psycholog
24. 1. 2019, recitační soutěž - třídní kolo

do 18. 1. 2019, platba za ŠD (leden - červen, 480,-)

27. - 31. 1. 2019, zimní škola v přírodě

7. 2. 2019, Hv - workshop drumbery, odměna za sběr papíru

11. 17. 2. 2019, jarní prázdniny

21. 2. 2019, etické dílny, zajišťuje PPP Sládkova - práce s třídním kolektivem, (pro diagnostiku by byla vhodná účast všech dětí ve třídě)

22. 3. 2019, Matematický klokan

3. - 7. 6. 2019, škola v přírodě

 


Vyúčtování třídního fondu:         200,-
(na jednoho žáka)                      -  10,-   (Starý Lískovec - doprava)
                                                   190,-
                                                  -   6,-   (Pisárky vozovna - doprava)
                                                   184,-  
                                                  -  12,-   (Vánoční Brno - doprava)
                                                   172,- 


Písemné opakování:

  • 15. 1. 2019 M  (úterý)     -  malá násobilka, sčítání, odčítání, násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním
  • 17. 1. 2019 Čj (čtvrtek)   -  nauka o slově - slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná, protikladná, příbuzná (práce se slovy), VS po B, L napsat řadu + doplňovačka
  • 21. 1. 2019 Prv (pondělí) - základní podmínky života na Zemi (vyjmenovat str. 28), Voda - kde se v přírodě nachází (sladká - slaná), koloběh vody (popsat vlastními slovy), Vzduch - složení, kde se nachází, jak se nazývá vrstva vzduchu kolem Země, proč je pro nás důležitá, Půda - význam pro člověka, rostliny, zvířata, kdo žije v půdě, co je humus, vyživování zelených rostlin (popiš podobný obrázek ze str.31)

Úkoly, které budete plnit v písemném opakování procvičujeme a ještě budeme příští týden procvičovat v jednotlivých hodinách M, Čj, Prv. Pokud budete dávat POZOR, budou určitě samé jedničkysmiley!!!


 

PROBÍRANÉ UČIVO:   17. 1. 2019

 

Český jazyk

Mluvnice     

Učebnice: Vyjmenovaná slova po M - str. 59,  DÚ - 59/3c, procvičovat vyjmenovaná slova po B, L, M
PL: DÚ - č. 1, č. 2, na pátek 
PS:  - do str. 39, na pondělí
PS VSstr. 37, - 38, na pondělí

Písanka:  str. 30, - str. 31

Sloh:
 
Čtení: čítanka - Štědrý den, Vánoční, Na Štědrý den, str. 48 - 51,

Pradidla mimočítankové četby - v 1. pololetí přečtete nejméně 2 knihy: 

  1. Mach a Šebestová (na prázdninách, v historii, na cestách, ve škole, za školou, a kouzelné sluchátko), Miloš Macourek
  2. Vlastní výběr knihy. Můžete se zapojit do projektu "Čtení pomáhá" a vybrat si knihu z kategorie 1. - 5. třída. Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Více informací na www.ctenipomaha.cz.

☺  po přečtení knihy vypracujete do čtenářské karty stručný zápis a nakreslíte obrázek

v hodině čtení přečtenou knihu představíte – zpaměti, spisovně a srozumitelně povíte obsah a seznámíte třídu s  hlavní postavou knihy

termín odevzdání zápisu četby za I. pol. je do  11. 1. 2019.

hodnocení mimočítankové četby je součástí celkové klasifikace z ČJ a ten, kdo přečte nejvíce knih za celý školní rok, vyhraje  soutěž o nejlepšího čtenáře.

 


Matematika

Učebnice: Zaokrouhlování, str. 40/5, 6 - dobrovolné

PS:  str. 30, DÚ: 30/3, 4  - dobrovolné
PL:  CVRČEK 2012 na příští pondělí.

 

Hejného matematika:  různé odkazy na články a videa k matematice, kterou se děti učí

Stránky neziskové společnosti H-mat (zde se nachází odkazy na články, seminářea pod.) http://www.h-mat.cz/

Příručka pro rodiče: http://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/H-mat_Prirucka_pro_rodice.pdf

různá videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Pi09g-gq-GE&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=oHTqou8XK_I&index=2&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=KYMWREw5XRU&index=3&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=Gx1_mWpZuyo&index=4&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=7qMozPbcCWQ&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=fSD_mx-XvPA&index=1&list=PLRWd-DSLIxbc-n...


Anglický jazyk

Jedličková:

pondělí - 14. 1. 2019

  • rodilý mluvčí - opakování 5. lekce
  • DÚ: opakovat na test 5. lekci

úterý - 15. 1. 2019

středa - 16. 1. 2019

  • učebnice: strana 28
  • sešit: my family - doplnění slovní zásoby (son, daughter, parents, uncle, aunt, cousin, baby, me)
  • DÚ: PS  s. 28/ cv. 1, 2 + donést fotku rodiny k popisování + básnička v sešitě

V týdnu od 27. do 31. 1. 2019 budeme dělat projekt My family - vzor visí ve třídě - připravit si několik rodinných fotek. Kdo nemá možnost si sám vytisknout, pošle na mail k vytištění nebo donese na flashce. Děkuji. MJ

Odkaz na slovníček  k učebnici - zde. Je nutné, aby se děti učily i psanou podobu slovíček, doporučuji každé slovíčko napsát vícekrát, aby si děti zapamatovaly.

Slavíková:

Lekce 5 - Funny faces - Popis obličeje   I have got, she has got/he has got..  

Učebnice - po str.27

Prac. sešit - po str. 27

DÚ: PL - popis zeleného monstra   ZOPAKOVAT SI LÁTKU CELÉ 5. LEKCE NA TEST


Prvouka

Učebnice: Sluneční soustava, Planety, str. 34 - 35,  DÚ: naučit se zápis ze sešitu Voda, Vzduch, Půda, Slunce, Sluneční soustava

PS: do str. 39

PL:

 


Hudební výchova

Do složky Hv si  vložte 5 průsvitek na pracovní listy, složku nezapomeňte nosit na každou středu.

Děti by měly zvládnout ve 3. třídě zapsat správně do notové osnovy noty jednočárkované oktávy - c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1 a dvoučárkované oktávy - c2, d2, e2, f2, g2. Příští Hv rozdám PL s předlohou, podle které se noty budeme učit.


Výtvarná výchova

Přinést si zmizík ! Kdo chyběl - igelitku na výkresy.

 


 Pracovní činnosti

 


ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj

M Aj Prv Čj/čtení

Út

Aj

Čj M Vv Vv

St

Čj

Aj M

Prv

Hv

Čt

Čj

M

Čj Tv Tv

Čj

M Prv Čj/čtení