3.ročník

INFORMACE PRO 3. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: úterý 13 - 14 hod (nejlépe po tel. domluvě, možno i jindy)


Plánované akce:

31. 5.  - zkouška cukrářského "řemesla" (1. vyučovací hodinu, s sebou bílé tričko)

4. - 8. 6. - letní škola v přírodě (Milovy)

26. 6. - celodenní výlet

29. 6.  - rozdávání vysvědčení

Podrobněji o jednotlivých akcích Vás budu včas informovat na stránkách třídy.

 


 

Různá sdělení:

16. 5. 2018

Foto z dnešní návštěvy mladších sourozenců si můžete prohlédnout zde.

 

 


 

 

PROBÍRANÉ UČIVO:

 

 

Pondělí  21. 5.
Český jazyk: Ps s. 51/12 - doplnit i, y. Podtrhnout slovesa a zjistit, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí. PS s. 17/1. Ve skupinkách děti psaly souvětí, které mají 3 věty.
Matematika:  Uč. s. 75/3, 77/1.
Prvouka: Jak přicházíme na svět.
Čtení: Čítanka s. 106 - 110.
Angličtina (Jedličková):  21. 5.

 

Úterý 22. 5.

Český jazyk: Uč. s. 82/1 - hledali jsme slovesa, věty jednpduché, souvětí. S. 26 - spojvání vět 26/1 - hledali jsme spojovací výrazy. PS s. 18/2.

Matematika: Uč. s. 74/4, 78/2, 78/6.
Čtení: Čítanka s. 105. Četli jsme si vlastní příběhy.

Angličtina (Jedličková): 22. 5.

 • učebnice - do strany 50
 • PS - do strany 50/5
 • sešit - doplnili jsme si mapu kontinentů a popsali; na A5 si děti vyrobily popis vybraného zvířete včetně obrázku
 • DÚ: dodělat na A5 popis zvířete (vzor v učebnici na straně 50); dotrénovat slovíčka!

Středa 23. 5.
Český jazyk:  Ps s. 18/2 - společně jsme dokončili, 18/3. Spojovali jsme do souvětí věty napsané na lístečcích.
Matematika: 79/4, 82/4.

Angličtina (Jedličková): 23. 5.

 • učebnice - do strany 50
 • PS - do strany 50/5
 • sešit - píseň - Jungle animal song; nová slovní zásoba - zvířata na farmě
 • DÚ: PL - 1) křížovka; 2) podle vzorových vět doplnit, kolik je kterých zvířat  + doučit se domácí zvířata ze sešitu, která ještě neumíme
 • Ve středu 30. 5. bude test na 10. lekci.

Angličtina (Slavíková)16. 5.

          Učebnice - Lekce 10 - Animal safari - slov.zvířat  vazba There is / there are.....Neurč.člen a / an  Popis zvířete

          po str. 49

 • PS po str. 50
 • DÚ: zopakovat si názvy zvířat - podle papír. přehledu - BUDE TESTÍK
Prvouka: Popis částí těla člověka.
Hudební výchova: Opakování písní na školu v přírodě.

Čtvrtek 24. 5.
Český jazyk:  Uč. s. 27/2  - kde spojka spojuje větu a kde souvětí?
Matematika:  Uč. s. 80/4.
Prvouka:  Pyramida výživy.

 


Pátek 25. 5. 
Český jazyk: Stavba souvětí.
Matematika: Uč. s. 80/4 - dokončení. Kružnice, kruh.
Čtení:  Čtenářská dílna.
 
 
 

 

        


 

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj

M Aj Prv Čj/Čtení

Út

Aj

Čj M Čj/Čtení

St

M

Čj Prv

Aj

Hv

Čt

Čj

M

Prv Tv Tv

M

Čj Čj/dílna Vv Vv