3.ročník

INFORMACE PRO 3. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: tausova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 14.00


POCHVALA yes všem dětem i rodičům za 100% účast ve sběru starého papíru !!!.


 

Plánované akce:

11. 10. 2018,  výukový program Stolařina, ta je prima. CHVÁLÍM všechny děti za vzorné chovánísmiley!!! Pochválily je i paní učitelky z Linky. V průběhu programu se děti chovaly ukázněně a pracovaly pilně jako včeličky.

17. 10. 2018,  exkurze DPMB, sraz v 7.45 hodin. Pojedeme zvláštním autobusem (se čtvrťáky) k Ústřednímu hřbitovu, odtud tramvají do Pisárek. Po exkurzi (podle času) navštívíme Antropos. Děti si vezmou do batůžku svačinu, pití, pláštěnku. Dozor - Taušová, Ryšavá. Plánovaný návrat ve 12.50 hodin.

5. 12. 2018, od 8 hodin vánoční focení

6. 12. 2018, divadlo Bolka Polívky, Vánoce s Poutníky

27. - 31. 1. 2019, zimní škola v přírodě

22. 3. 2019, Matematický klokan

3. - 7. 6. 2019, škola v přírodě

 


Vyúčtování třídního fondu:         200,-
(na jednoho žáka)                         -  10,-   (Starý Lískovec - doprava)
                                                       190,-


 

PROBÍRANÉ UČIVO:   15. 10. 2018

Český jazyk

Mluvnice     

Učebnice: Nauka o slově,  str. 32,
PL: 
PS: 
Písanka: ve škole měly děti 15 minut na napsání str. 7, DÚ - str. 8 na úterý

Sloh

Čtení
DÚ: pravidelně doma číst z mimočítankové četby

Pradidla mimočítankové četby - v 1. pololetí přečtete nejméně 2 knihy: 

  1. Mach a Šebestová (na prázdninách, v historii, na cestách, ve škole, za školou, a kouzelné sluchátko), Miloš Macourek
  2. Vlastní výběr knihy. Můžete se zapojit do projektu "Čtení pomáhá" a vybrat si knihu z kategorie 1. - 5. třída. Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Více informací na www.ctenipomaha.cz.

☺  po přečtení knihy vypracujete do čtenářské karty stručný zápis a nakreslíte obrázek

☺ v hodině čtení přečtenou knihu představíte – zpaměti, spisovně a srozumitelně povíte obsah a seznámíte třídu s  hlavní postavou knihy

☺ termín odevzdání zápisu četby za I. pol. je do  11. 1. 2019

☺ hodnocení mimočítankové četby je součástí celkové klasifikace z ČJ a ten, kdo přečte nejvíce knih za celý školní rok, vyhraje  soutěž o nejlepšího čtenáře.

 


Matematika
Uděluji POCHVALU všem dětem, které se účastnily logické olympiády yes !!!  

Učebnice: Parkety, Polovina a čtvrtina, str. 12 - 13, DÚ - str. 13/1, příklady opsat do sešitu a vypočítat - nezapomeňte podtrhávat podle pravítka, PROSÍM rodiče - dohlédněte na správný zápis písemného sčítání - jednotky pod jednotky ...., každá číslice do jednoho čtverečku, nedělat rámečky podle učebnice.

PS:

PL: 

Hejného matematika:  různé odkazy na články a videa k matematice, kterou se děti uč

Stránky neziskové společnosti H-mat (zde se nachází odkazy na články, seminářea pod.) http://www.h-mat.cz/

Příručka pro rodiče: http://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/H-mat_Prirucka_pro_rodice.pdf

různá videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Pi09g-gq-GE&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=oHTqou8XK_I&index=2&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=KYMWREw5XRU&index=3&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=Gx1_mWpZuyo&index=4&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=7qMozPbcCWQ&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=fSD_mx-XvPA&index=1&list=PLRWd-DSLIxbc-n...


Anglický jazyk

Jedličková:

pondělí - 15. 10. 2018

  • test - 1. lekce
  • procvičování slovní zásoby 2. lekce (What colour is the desk? Brown. What colour is the clock? Green. .....)
  • DÚ: PS: 10/1, 2

úterý - 9. 10. 2018

středa - 10. 10. 2018

  • opakování 1. lekce - v pondělí bude test (barvy, čísla, školní potřeby)
  • Znovu apeluji prosím na rodiče, aby dohlédli na přípravu dětí do školy. Stále ztrácíme část hodiny zjišťováním, kdo co nemá za úkol a pomůcky. Děkuji za spolupráci.
  • DÚ: 1) PL - slovíčka 2. lekce
            2) v pondělí test 1. lekci

Odkaz na slovníček  k učebnici - zde. Je nutné, aby se děti učily i psanou podobu slovíček, doporučuji každé slovíčko napsát vícekrát, aby si děti zapamatovaly.

Slavíková:

In the classroom  - opakování

Učebnice - po str. 9 - čtení článku

Prac. sešit - po str. 9

DÚ: Napsat 2x slovíčka k nové lekci    V pondělí test na 1. lekci ( také barvy a čísla )


Prvouka

DĚKUJEME panu Zieglerovi za valice zajímavou a pro děti prospěšnou besedu na téma práce dopravní a státní policie yes. Pokud by měl někdo z rodičů zájem pobesedovat s dětmi na téma týkající se své profese, tuto spolupráci vítám!!!

Učebnice: 2. DOMOV, Obec, Velké obce str. 10 - 11, DÚ: číst str. 10 - 11 a zápis ze sešitu

PS: V naší obci, str.12,

PL:


Hudební výchova

Zavedli jsme si složku na pracovní listy, kterou budeme používat místo sešitu. DÚ: Na příští hodinu si zopakujte - psaní houslového klíče, složení notové osnovy, zápis not jednočárkované oktávy do notové osnovy, texty písní ve sloze


Výtvarná výchova

Prosím pořiďte dětem paletu.Některým dětem chybí i hadřík a kelímek. Děkuji.

 


 

ROZVRH HODIN:

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

Čj

M Aj Prv Čj/čtení

Út

Aj

Čj M Vv Vv

St

Čj

Aj M

Prv

Hv

Čt

Čj

M

Čj Tv Tv

Čj

M Prv Čj/čtení