2.ročník

   INFORMACE PRO 2. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: sustackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  středa 13–14 hod. (po předchozí domluvě!!!)


Školní družina: prosíme rodiče, posílejte děti ráno do ŠKOLNÍ DRUŽINY nejpozději do 7.30 hod. Poté děti čekají VENKU na otevření školy (od 7.40 hod. se škola otevírá)!!! Děkujeme!


Důležité informace:

Omluvenky noste psané v Notýsku. Nepište je po papírcích, může se stát, že je děti někde vytratí. Děkuji.

V letošním školním roce pokračujeme s tříděním odpadu. Sbíráme:

  • elektrická zařízení – červená popelnice u šaten
  • baterky – zelená krabice u šaten
  • plasty – označený koš u šaten a v 1. patře školy
  • pomerančová kůra – vybírá se každé pondělí před vyučováním 7.40 – 8.00 v přízemí školy (sklad učebnic), nosit prosím navážené

Plánované akce:

  • 4. - 8. 6.             Škola v přírodě
  • 19. 6.                 Exkurze Letiště Brno
  • 26. 6.                 Celodenní výlet

Pomůcky do PČ, VV: noviny - stačí málo (1 ks)


PROBÍRANÉ UČIVO

25. 5.

Český jazyk:  slovní druhy - opakování - podstatná jména, slovesa, předložky.

Matematika: učebnice s. 44, 45.

Čtení/psaní: číst s dětmi každý den!

24. 5.

Český jazyk:  slovní druhy - opakování, báseň. Podstatná jména, slovesa, předložky.

Matematika: učebnice s. 44.

Čtení/psaní: číst s dětmi každý den!

23. 5.

Český jazyk: opakování slovních druhů, podstatná jména, slovesa. Nově: předložky.

Matematika: učebnice s. 44/1, 2.

Angličtina ( pí. uč. Šustáčková): Lekce 5 - My house: opakování slovíček k lekci. Otázka Where is ....? In the ......Učebnice s. 43, 46 a 47. PS s. 44. DÚ : PS str. 77-78. Příští týden TEST na lekci My house!

Angličtina ( pí.uč. Slavíková ):

Prvouka: domácí ptáci, U s. 54-55. Ve středu TEST na kapitolu JARO! V pondělí budeme opakovat. Děti opět dostanou PL podobný testu.

22. 5.

Český jazyk:  slovní druhy - opakování podstatná jména, slovesa. Učebnice s. 67/6.

Matematika: učebnice s. 44.

Čtení/psaní: číst s dětmi každý den!

21. 5.

Český jazyk:  slovní druhy - opakování, PS s. 27/8.

Matematika: učebnice s. 43/1, 2, 4.

Prvouka: učebnice s. 52-53 - hospodářská zvířata.

Čtení/psaní: PÍSANKA: dopište předešlé a nedoplněné stránky!!!

 


ROZVRH HODIN

 

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

ČJ  ČJ M Prv

Út

Čj M Vv Čj  

St

Čj M Aj Prv  

Čt

Čj Tv Tv M Čj

Čj M Hv Čj