2.ročník

   INFORMACE PRO 2. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: kratinova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  středa 13.00 - 14.00 hod.

 

Plánované akce:

31. 10. 2018, od 17 hodin -  STRAŠIDELNÁ CESTA

__________________________________________________________________________________

 

PROBÍRANÉ UČIVO:

15. 10. 2018

VE TŘÍDĚ SE OBJEVILY VŠI, PROSÍM, DŮKLADNĚ DĚTEM PROHLÉDNĚTE VLASY. DĚKUJI

ČESKÝ JAZYK :

TENTO TÝDEN TEST - ABECEDA

UČEBNICE: s. 25 / 2, 3 - VĚTA TÁZACÍ

PRACOVNÍ SEŠIT:  s.

PÍSANKA 1:    s. 14 - zbytek strany

ČÍTANKA: s. 12

DOMÁCÍ ÚKOLY: 

OMALOVÁNKA

 

MATEMATIKA:

s. 21 / 3 - DOPLŇ

S. 22 / 1 - SPOJ 3 ČÍSLA, ABY VYŠLO 10

S. 22 - HRA PARKETY

DOMÁCÍ ÚKOLY:

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Audio-orální úvod - základní pozdravy( Hi, hello, good morning, goodbye) a reakce na otázku What´s your name? - I´m ....nebo My name is .......

Nová slovíčka - vybarvená v sešitě - a girl, a boy,  a bag, a pencil, a ball, a dog, a cat, an apple, a banana, a table, a pen, a book, a car, a house ( zatím se učit jen mluvenou podobu ) Názvy barev - black, white, brown,red, blue, green, yellow, pink, purple ( zatím se učit jen mluvenou podobu ) Čísla 1 - 6  jen mluvená podoba

Písničky  Colours, Numbers

OD PŘÍŠTÍ HODINY NOSIT S SEBOU UČEBNICI A PRACOVNÍ SEŠIT !

Dohlédnout. aby měly děti s sebou modrý sešit English a pastelky. Některé opakovaně zapomínají.

 

PRVOUKA:

s. 12 - HOUBY

 


ROZVRH HODIN

 

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

ČJ  M Prv Čj Hv

Út

Čj M Vv Čj  

St

Čj Prv M/Aj M/Aj  

Čt

Čj Tv Tv M Čj

Čj M Čj