2.ročník

   INFORMACE PRO 2. ROČNÍK

 

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: sustackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  středa 13–14 hod. (po předchozí domluvě!!!)


Důležité informace:

Od 5. 10. 2017 jezdíme plavat. Výuka v tyto dny (čtvrtky) bude začínat od 7.30 hod. Děti budou ve škole nejpozději v 7.25 hod. Konec výuky je v obvyklý čas.

Omluvenky noste psané v Notýsku. Nepište je po papírcích, může se stát, že je děti někde vytratí. Děkuji.

V letošním školním roce pokračujeme s tříděním odpadu. Sbíráme:

  • elektrická zařízení – červená popelnice u šaten
  • baterky – zelená krabice u šaten
  • plasty – označený koš u šaten a v 1. patře školy
  • pomerančová kůra – vybírá se každé pondělí před vyučováním 7.40 – 8.00 v přízemí školy (sklad učebnic), nosit prosím navážené

Plánované akce:

  • Plavání (každý čtvrtek)

Pomůcky do PČ, VV:

 


Tvrdé souhlásky (báseň)

Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny,

na zdi visí hodiny.

Stále stejně tam a sem

pokyvují kyvadlem.

Počítají vteřiny –

HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY.


PROBÍRANÉ UČIVO

12. 2.

Český jazyk: opakování hlásky. PS s. 37/3, 4, 5, 6.

Matematika: učebnice s. 9/1, 2, 3.

Prvouka: učebnice s. 37-38.

Čtení/psaní: s dětmi každý den čtěte!

16. 2.

Český jazyk: souhlásky - dělení. Na pondělí naučit dělení souhlásek, komu ještě nejdou samohlásky - i ty, báseň (viz sešit ČJ 1/2)!

Matematika: učebnice s. 8/ 3, opakování násobení 2, 3.

Hudební výchova: naučit píseň z pohádky - Buchet je spousta (naučit 2 sloky + refrén; píseň najdete na internetu). Učte se s dětmi napsat a poznat notu celou, houslový klíč(viz sešit HV) 

Čtení/psaní: písanka - DÚ dokončit stranu 37.

15. 2.

Český jazyk: opakovací test.

Matematika: učebnice s. 8/ 4, 1, 2 (pravý sloupec - násobení 3) + tabulka. Násobení 3.

14. 2.

Český jazyk: opakování lekce, PS s. 36.

Matematika: učebnice s. 8/ 1 (levý sloupec - násobení 2).

Anglický jazyk (skupina p. uč. Šustáčkové): opakování celé lekce. PS s. 26/1, 2, 4. DÚ PS s. 23, 25. Učte se s dětmi i psaní slovíček - čísla do 5, barvy, slovíčka k dané lekci!

Anglický jazyk (skupina p. uč. Slavíkové): 

opakování slovíček - jídlo a pití, učeb. po str.25, PS po str.25

: str. 25 v PS a dobrovolný - do seš.k nalepeným obrázkům napsat názvy jídel a pití

Prvouka: učebnice s. 37.

 

13. 2.

Český jazyk: opakování slabikotvorné souhlásky R, L - PS s. 34/1, 2, 3, 4, 5, 6. DÚ: 35/7. Procvičujte s dětmi dělení hlásek, psaní Ú/Ů, slabikotvorné souhlásky R, L.

Matematika: učebnice s. 7/2, 3, 4. Vyvození násobení dvojkou. DÚ: opravit všechny opravy v malém sešitě MATEMATIKA!

Čtení/psaní: písanka - DÚ dokončit stranu 35 pouze s písmenem T,  Ť (všech 6 řádků, F už ne!).

 


ROZVRH HODIN

 

 

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Po

ČJ - čtení, psaní ČJ M Prv

Út

Čj M Vv Čj  

St

Čj M Aj Prv  

Čt

Čj M Tv Tv Čj

Čj M Hv Čj