1.ročník

 INFORMACE PRO 1. ROČNÍK

 

 Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: sustackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  středa od 13.00 - 14.00 hod. (po předchozí domluvě)


PLÁNOVANÉ AKCE

 • Podzimní prázdniny          29. - 30. 10. 2018
 • Strašidelná cesta            31. 10. 2018 (ZMĚNA DNE) od 17.00 hod.
 • Třídní schůzky                  8. 11. 2018
 • Divadlo                            14. 11. 2018         

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

 • Logická olympiáda (pro přihlášené): Nominační test Logické olympiády je nutné na počítači vyplnit od 22. do 28. října! 
 • Už i v naší třídě máme VŠI! Prosím rodiče, aby VŠEM dětem důkladně prohlédli vlasy. Děkuji!
 • Ve třídě se objevil "syndrom ruka-noha-ústa". Často známé onemocnění jako tzv. SEDMÁ NEMOC!

ČTĚTE KAŽDÝ DEN DOMA NAHLAS PROUŽKY VLEPENÉ V PÍSMENKÁŘI!


Hodina PČ: V pátek se už všichni těšili na víkend, ale ještě předtím jsme si zopakovali všechna písmenka, která už umíme. Použili jsme plastelínu a vymodelovali písmenka S, L, M, P, A. Kdo stihl, vymodeloval ještě  nějakou věc, která se pojí s daným písmenkem. Na vše se můžete podívat ve fotogalerii (viz odkaz zde: http://www.zsmoravanyubrna.cz/pracovni_cinnosti_1). smiley


Procvičujte s dětmi doma správný úchop tužky!!! Odkaz na správné i nesprávné úchopy, na které u dětí dávejte pozor smiley

http://www.jak-spravne-psat.cz/priklad-spravneho-a-spatneho-psani/


PROBÍRANÉ UČIVO

15. 10.

Český jazyk:

 • PÍSANKA- s. 26/3. a 27/1. řádek.
 • PÍSMENKÁŘ- s. 27/1, 2, 3. 4.
 • PÍSMENKO L, S, M, P, A - opakování
 • Písmenko O - nově (naučit)

DÚ:

 • PÍSANKA - s. 26/4. řádek, 27/2. řádek.
 • ČÍST proužek v PÍSMENKÁŘI - s. 14, 15, 18, 23, 24 a 27! Je potřeba hodně a každý den CVIČIT!!! 
 • Procvičujte čtení a psaní (velkých tiskacích) písmen L, S, M, P, A, O.

Matematika:

 • Číslice 0, 1, 2 - : procvičujte s dětmi správné PSANÍ těchto číslic.
 • Učebnice s. 21/1 - opakování, 22/1.

12. 10.

Český jazyk:

 • PÍSANKA- s. 26/1. a 2. řádek.
 • PÍSMENKÁŘ- s. 26/1, 2, 3.
 • PÍSMENKO L, S, M, P, A - opakování

DÚ:

 • Písanka s. 26/ 4. řádek; 27/2. řádek.
 • ČÍST proužek v PÍSMENKÁŘI - s. 14, 15, 18, 23, 24! Je potřeba hodně a každý den CVIČIT!!! 
 • Procvičujte čtení a psaní (velkých tiskacích) písmen L, S, M, P, A!

Matematika:

 • Číslice 0, 1, 2 - procvičujte s dětmi tyto číslice.
 • Učebnice s. 21/1 - opakování, 22/1.

DÚ:

 • Procvičovat psaní číslic 0, 1, 2.

11. 10.

Vybrala jsem si MATEMATIKU, PRV malý sešit!

Český jazyk:

 • PÍSANKA- s. 25/1. a 3. řádek.
 • PÍSMENKÁŘ- s. 24/1, 2.
 • PÍSMENKO L, S, M, P - opakování
 • Písmenko A - nově (naučit)

DÚ:

 • ČÍST proužek v PÍSMENKÁŘI - s. 14, 15, 18, 23 a 24! Je potřeba hodně a každý den CVIČIT!!! 
 • Písanka s. 25/2. a 4. řádek
 • Písmenkář s. 24/3, 4.
 • Procvičujte čtení a psaní (velkých tiskacích) písmen L, S, M, P, A!

Matematika:

 • Číslice 0, 1, 2 - procvičujte s dětmi tyto číslice.
 • Učebnice s. 20/3; 21/2, 3.

Prvouka:

 • opakování téma: PODZIM - PS s. 12
  • obecně o podzimu
  • stromy/keře
  • ovoce a zelenina
  • barvy podzimu

9. 10.

Vybrala jsem si PÍSMENKÁŘ a DENÍČEK!

Český jazyk:

 • PÍSANKA- s. 24: 1. a 3. řádek.
 • PÍSMENKO L, S, M, P - opakování
 • PÍSMENKÁŘ- s. 25/1, 2, 3, 4.

DÚ:

 • Písanka s. 24/2. a 4. řádek
 • Číst - napište dětem na papír velká, malá, tiskací i psací písmena L, S, M, P, ať Vám je děti čtou nahlas
 • Procvičujte správný úchop tužky!
 • Procvičovat PSANÍ velkého tiskacího písmene P, L, S, M.

Matematika:

 • Číslice 0, 1, 2 - procvičujte s dětmi tyto číslice.
 • Učebnice s. 19/3; 20/1, 2.

DÚ:

 • Procvičovat psaní číslic 0, 1 a 2.

8. 10.

Český jazyk:

 • PÍSANKA- s. 23: 1. a 3. řádek.
 • PÍSMENKO L, S, M - opakování
 • Písmenko P - nově (naučit)
 • PÍSMENKÁŘ- s. 23/1, 2, 3, 4.

DÚ:

 • ČÍST proužek v PÍSMENKÁŘI - s. 14, 15, 18 a 23! Je potřeba hodně a každý den CVIČIT!!! 
 • Procvičujte správný úchop tužky!
 • Písanka s. 23/ 2. a 4. řádek
 • Písmenkář s. 23/4
 • Procvičovat psaní velkého tiskacího písmene P, L, S, M.

Matematika:

 • Číslice 0, 1 - procvičujte s dětmi tuto číslici.
 • Učebnice s. 18/2, 3; 19/1, 2.

DÚ:

 • Procvičovat psaní číslic 0 a 1.

5. 10.

Český jazyk:

 • PÍSANKA- s. 22/3. řádek.
 • PÍSMENKÁŘ- s. 22/1, 2.
 • opakování psací a tiskací písmena L, S, M

DÚ:

 • Číst vlepené proužky v PÍSMENKÁŘI!
 • Procvičujte čtení a psaní (velkých tiskacích) písmen L, S, M

Matematika:

 • Číslice 0, 1 - : procvičujte s dětmi správné PSANÍ těchto číslic.
 • Učebnice s. 17/1, 2; 18/1, 2.

4. 10.

Český jazyk:

 • PÍSANKA- s. 22/1. ř.
 • PÍSMENKÁŘ- s. 21/1, 2, 3, 4.
 • opakování ŘÁDEK X SLOUPEC

DÚ:

 • Písanka s. 22/2. řádek
 • Číst vlepené proužky v PÍSMENKÁŘI!
 • Procvičujte čtení a psaní (velkých tiskacích) písmen L, S, M!

Prvouka:

 • opakování téma: PODZIM- pracovní sešit s. 10
 • téma: PODZIM - Okénko do podzimní přírody - PS s. 11

DÚ:

 • Do čtvrtka 11. 10. 2018 naučit BÁSNIČKU vlepenou v sešitě: Podzimní čas.

Hejného metoda: 

Různé odkazy na články a videa k matematice:

https://www.youtube.com/watch?v=Pi09g-gq-GE&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=oHTqou8XK_I&index=2&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=KYMWREw5XRU&index=3&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=Gx1_mWpZuyo&index=4&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=7qMozPbcCWQ&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=fSD_mx-XvPA&index=1&list=PLRWd-DSLIxbc-n...


ROZVRH HODIN:

 

I.pol.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

Po

Čj

M Vv Čj

Út

Čj

Prv Tv Tv

St

Čj

M Čj Hv

Čt

Čj

M Prv Čj

Čj

M Čj